In het saneringsplan mag het grote geld niet ontsnappen

 

Laat het grote geld niet ontsnappen

 


De regering moet 8 à 10 miljard besparen om het begrotingstekort voor 2012 dicht te rijden. Samen met alle organisaties die aangesloten zijn bij het Financiëel ActieNetwerk, vindt het ACV dat er alternatieven zijn voor een politiek van besparingen. Alternatieven waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en het grote geld niet opnieuw ontsnapt aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het FAN en het RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) stuurde Elio DiRupo daarover een open brief (zie onderaan).
 

Nu eerst en vooral:

  • Invoeren van een vermogensbelasting (8 miljard euro);
  • Volledige opheffing van het bankgeheim en invoering van een kadaster van roerende inkomens (10 miljard euro);
  • Beperking van het gebruik van de notionele interest en een stopzetting van de trend om de vennootschapsbelasting te verlagen (3 miljard euro);
  • Invoering van een taks op de superwinsten van Electrabel (2 miljard euro);
  • Invoering van een meerwaardebelasting (1 miljard euro);
  • De fiscus moet alle mogelijkheden krijgen om bij 'alle' ondernemingen en bij 'alle' burgers belastingen te innen (1 miljard euro).


Daarom voert het Financiëel ActieNetwerk FAN actie vanmiddag aan de Beurs:
Donderdag 27 oktober 2011
Van 11.00u tot 12.30u
Manifestatie aan De Beurs (Auguste Ortsstraat, 31)
1000 Brussel

 

Geachte heer formateur,

Nu onderhandeld wordt over het economische luik van de nieuwe regering, willen wij u op de hoogte stellen van ons standpunt in verband met de nota die u in augustus neergelegd hebt. We willen deze gelegenheid ook aangrijpen om een aantal belangrijke punten aan te snijden in het algemeen belang.

Voor alles verheugen wij er ons over dat die nota nieuwe inkomsten voorziet om het hoofd te bieden aan de belangrijke schuldenlast van ons land. Anders dan diegenen die van mening zijn dat de budgettaire problemen kunnen opgelost worden via een soberheidsprogramma (te betalen door de gemeenschap en iedere belastingplichtige of werknemer van het land), stellen wij vast dat de begroting in evenwicht kan gebracht worden door een beroep te doen op nieuwe inkomsten. Daarenboven betreffen de aangeboorde pistes de houders van roerend bezit die tot nu toe ontzien werden en dit in weerwil van de vele jaren van financiële welvaart.

Dit verwijst naar het motto van onze campagne 'Laat het grote geld niet ontsnappen' die gevoerd wordt door het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) en Financieel Actie Netwerk (FAN). Zij is er op gericht te bewijzen en te tonen dat het mogelijk is het huidige deficit van de staat te lijf te gaan via fiscale inkomsten die hoofdzakelijk betrekking hebben op de roerende rijkdommen van de Belgen (geëvalueerd op meer dan 2,5 X het BBP van België); de verhoopte minimumontvangsten werden becijferd op 25 miljard euro per jaar.

Twee punten hebben overigens onze aandacht weerhouden :

De belasting van de roerende meerwaarden :
We stellen vast dat deze maatregel een einde zou stellen aan het uitzonderingsregime van België dat met Luxemburg één van de enige Europese Staten is om deze niet toe te passen. Deze in de tijd degressieve belasting zou een stap in de goede richting zijn omdat zij naast andere maatregelen een rem zou zetten op de financiële speculatie. Maar om doeltreffend te zijn veronderstelt haar toepassing transparantie van de tussenliggende en andere bancaire en financiële organismen. De modaliteiten van deze belasting blijven dus een cruciaal criterium van haar doeltreffendheid.

De uitzonderlijke belasting op het vermogen :
Van dezelfde orde als de belasting op de meerwaarden, een belasting op het vermogen die voor ons permanent zou moeten zijn en niet uitzonderlijk. Om uitvoerbaar te zijn veronderstelt ze het bestaan van middelen die vandaag onbestaande zijn, zoals het op punt stellen van een centrale van de bankrekeningen, waartoe beslist werd in de lente bij het aannemen van de wet op de versoepeling van het bankgeheim. Die centrale, waarop we nog steeds wachten, zou zich kunnen spiegelen aan het in Frankrijk bestaande FICOBA-bestand, moet het opheffen van het bankgeheim mogelijk maken; opheffing die de wet voortaan wil en die wij in de toekomst volledig willen. Een terugkeer naar en belasting van de totaliteit van het inkomen (zoals in Nederland en voorheen toegepast in België) zou een betekenisvolle vooruitgang betekenen inzake fiscale rechtvaardigheid.
Het door onze netwerken berekende rendement van een dergelijke belasting zou per jaar 7,6 miljard euro bedragen op basis van een progressieve belastingsvoet (1% op het gedeelte van het vermogen tussen 1,5 en 2,5 miljoen euro, 2% op het gedeelte begrepen tussen 2,5 en 3,5 miljoen euro en 3% boven 3,5 miljoen euro).


Voor het FAN
Eric GOEMAN, coördinator
Eric.goeman@skynet.be
www.hetgrotegeld.be

Daniel PUISSANT, secretaris
puissantd@gmail.com
www.lesgrossesfortunes.be

Lijst van de leden van het Financieel Actie Netwerk : ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC VLAANDEREN, BBL, KWB, LBC, LEF, NETWERK-VLAANDEREN, OXFAM-SOLIDARITEIT en 11.11.11.

Lijst van de leden van het Réseau pour la Justice Fiscale :
A.C.i . (Agir en Chrétiens Informés), A.C.R.F. (Action Catholique Rurale Féminine), Appel des 600, Alternative Citoyenne, ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières et l'Aide aux Citoyens) Wallonie-Bruxelles, C.A.D.T.M. (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde), Caritas Catholica, CETRI (Centre Tricontinental), CGé (Changement pour l'Egalité), C.G.S.L.B. (Centrale Générale des Syndicats Libres de Belgique), C.J.C. (Conseil de la Jeunesse Catholique), C.N.C.D - 11.11.11 (Centre National de Coopération au Développement), C.N.E. (Centrale Nationale des Employés), Collectif Solidarité contre l'Exclusion, Colupa, Communautés de Base (W-B), Crédal, C.S.C. (Confédération des Syndicats Chrétiens), Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble, Equipes Populaires, F.C.S.S. (Fédération des Centres de Service Social), F.G.T.B. (Fédération Générale du Travail de Belgique), la F.G.T.B. wallonne, F.I.A.N, (Foodfirst Information & Action Network), Fraternité séculière Charles de Foucauld, G.R.E.S.E.A. (Groupe de Recherche et d'Etude pour une Stratégie Economique Alternative), Inter-Environnement Wallonie, JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), Justice et Paix, Kairos Europe (W-B), La Lucarne, Le Monde selon les Femmes, M.C.P. (Mouvement Chrétien pour la Paix), M.I.R. - I.R.G. (Mouvement International de Réconciliation - Internationale des Résistants à la Guerre), MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien), Oxfam Solidarité, P.A.C. (Présence et Actions Culturelles), Peuples Solidaires, Réseau Financement Alternatif, Réseau Résistances, SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises), Solidarité Socialiste, U.R.B. (Union des Religieuses de Belgique), U.N.S.P. (Union Nationale des Services Publics), VOLENS (Volontaires de l'Enseignement).

Deel dit artikel