Interdiocesaan Pastoraal Beraad tegen financiering clusterbommen

Op zijn algemene vergadering keurde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) afgelopen zaterdag een motie goed in verband met het probleem van de clusterbommen.


Het IPB riep daarin overheid, bedrijven en burgers op niet meer mee te werken aan de productie en financiering van splinterbommen, onder meer via ethisch bankieren.

"Het IPB steunt de inspanningen van ons land en van tientallen ngo’s, onder meer Handicap International en Pax Christi, om in 2008 te komen tot een wettelijk bindend internationaal verdrag dat clustermunitie verbiedt", stelt IPB-voorzitter Guido Vos. "Clusterbommen zijn controversiële wapens omdat ze geen onderscheid maken tussen burgerlijke en militaire doelwitten. Volgens onderzoeken zijn meer dan 95 procent van de slachtoffers burgers, onder hen veel kinderen.
In dezelfde lijn steunt het IPB de inspanningen om het verdrag dat antipersoonsmijnen verbiedt en al door 153 landen werd geratificeerd verder uit te breiden naar alle landen van de wereld."

Samen met Netwerk Vlaanderen vraagt het IPB dat de banken nauwkeurig erop zouden toezien geen beleggingen aan te bieden van bedrijven die clustermunitie en antipersoonsmijnen produceren. "We roepen iedereen op, en zeker de christengemeenschap, om een gelijkaardige wijze van ethisch verantwoord handelen aan de dag te leggen."

Deel dit artikel

       

Niet te missen