Internationale ngo's bevestigen verantwoordelijkheid via Charter

Op 6 juni hebben de directies van 11 van de grootste organisaties voor mensenrechten, milieu en sociale ontwikkeling publiekelijk hun verantwoordelijkheid bevestigd door het eerste ‘Charter voor verantwoordelijkheid' voor de non-profitsector te bekrachtigen in Londen.
Internationale ngo's spelen een steeds belangrijker rol. Wereldwijd opinieonderzoek toont aan dat zij meer vertrouwen genieten dan regeringen en bedrijven. Met het “Charter voor Verantwoordelijkheid” (CvV) wordt ...

Deel dit artikel