Internationale OVSE-conferentie met NGO's start op 16 - 17 mei

Op 16 en 17 mei organiseert de NGO-coalitie, opgericht ter gelegenheid van het Belgische Voorzitterschap van de OVSE (Organisatie voor veiligheid en Samenwerking in Europa) in 2006, een internationale Conferentie in het Egmontpaleis te Brussel

Bij het grote publiek is de OVSE met haar breed veiligheidsconcept weinig bekend. Voor de organisatoren van de Conferentie vormt het Belgisch Voorzitterschap dan ook een goede gelegenheid om het belang van deze Organisatie te onderstrepen in een tijd waarin veiligheid te dikwijls in militaire en politionele termen wordt vertaald.


De OVSE maakt een moeilijke periode mee. Dertig jaar geleden opgericht (als Conferentie in 1975) heeft de Organisatie een grote bijdrage geleverd aan de ontspanning en ontwapening in volle koude oorlogsperiode. Vandaag worstelt de OVSE met nieuwe uitdagingen. Europa is inmiddels erg veranderd. Er zijn groeiende overlappingen met andere organisaties zoals de NAVO, de Europese Unie en de Raad van Europa. De OVSE moet ook kritiek slikken van Rusland en andere staten van het voormalige Oostblok die het Westen verwijten de OVSE te misbruiken om louter problemen ‘ten Oosten’ van Wenen aan te kaarten. Rusland wil de OVSE veranderen en boycot al verscheidene jaren een consensus binnen de Ministerraad. Vorig jaar publiceerde een ‘Panel van Eminente personen’ een rapport met voorstellen om de OVSE te hervormen.

Het Belgische Voorzitterschap valt op een ogenblik dat belangrijke stappen moeten worden gezet, opdat de OVSE als pan-Europese veiligheidsorganisatie terug het nodige vertrouwen krijgt en de plaats kan innemen die het verdient. De NGO Coalitie heeft begin dit jaar een memorandum gepubliceerd met aandachtspunten en voorstellen voor een betere werking van de OVSE en gereageerd op de OVSE-beleidsnota van onze regering. De Coalitie meent dat het niet volstaat om een ‘gebrek aan politieke wil, tijd of gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de OVSE’ vast te stellen. De Belgische voorzitter moet ook werk maken van een concreet actieplan dat voorstellen formuleert voor meer politieke en materiële middelen.

De Coalitie klaagt eveneens de twee maten en gewichten politiek van de OVSE aan. De geloofwaardigheid van het Westen binnen de OVSE zou toenemen als de terechte kritiek op vlak van democratie, mensenrechten en bewapening niet beperkt blijft tot het ‘Oosten van Wenen’, maar ook zou gelden voor het ‘ Westen van Wenen’. Vooral de wanpraktijken in de strijd tegen de terreur zouden meer aandacht moeten krijgen, evenals de nieuwe modernisering van nucleaire wapenarsenalen en, meer algemeen, de stijgende bewapening.

Op de Conferentie wil de Coalitie ruimte geven aan het OVSE-debat via plenaire en werkgroepsessies met een interessante lijst van (internationale) deelnemers. Het volledige programma met sprekers vindt u in bijlage en op de website van de Coalitie. De Coalitie bestaat uit volgende organisaties: Caritas International, Caritas Vlaanderen, C.N.A.P.D., Féderation Humaniste Européenne, Justice et Paix, M.R.A.X., Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi Wallonie-Bruxelles, Vrede vzw.

Indien u met genodigden of organisatoren een interview wenst, dan willen we graag een afspraak regelen op basis van de beschikbaarheid.

Praktisch
NGO-Conferentie OVSE: programma in bijlage
Plaats: Egmontpaleis te Brussel
Datum: 16 en 17 mei
Meer info en inschrijvingen bij:
NL: mail naar Annemarie Gielen of bel op 03/225.10.00
FR: mail naar Arnaud Ghys of bel op 02/533.30.91
Website NGO Coalitie (o.a. programma en memorandum): www.osce-ngo.be

Deel dit artikel