Leen: Wereldbollen bis

Vandaag werd het milieu centraal gesteld tijdens onze namiddag in Choquepata. De wereldbollen die Ulrike, Marie en ik hadden geknutseld voor de stoet in San Jeronimo kregen een nieuw doel in hun leven: De kindjes bewust maken van de milieuproblemen waarmee onze aarde te kampen heeft.

Terwijl profesoras Marleen, Eli en ik even op de achtergrond verdwenen om de bollen aan te trekken, begon profesora Violeta haar verhaal over de drie wereldbollen.

 De eerste wereldbol die opdook in het verhaal was de gelukkige wereldbol. Die was altijd aan het lachen, omdat de mensen, de dieren en de natuur vredig samenleefden en elkaar respecteerden. Maar toen begonnen de mensen de aarde te vervuilen, waarop de tweede wereldbol, de droevige, op het toneel verscheen. Die was verdrietig omdat haar wateren vervuild raakten, dieren uitstierven en de natuurlijke bronnen uitgeput raakten.

Tot slot van het verhaal, kwam daar de derde wereldbol de klas binnengewandeld. Die was helemaal rood en had koorts. Het was de zieke, haast dode wereldbol. Violeta vertelde dat dit de toekomstige aardbol zou worden, als we zouden verder doen hoe we nu bezig zijn.

In groep lieten we de kinderen zelf bedenken wat we fout doen en hoe we kunnen voorkomen dat de aarde er zo zal gaan uitzien als de derde wereldbol. De kinderen beloofden de wereldbollen om geen afval meer op straat en in de rivieren te gooien, om zorgvuldig om te gaan met het water en om zoveel mogelijk te sorteren en te recycleren.

Daarna gaven we de kinderen de opdracht om een tekening te maken over het verhaal van de drie wereldbollen. Uit de tekeningen bleek dat de kinderen niet alleen goed luisterden, maar ook zelf goed op de hoogte zijn van de problematiek rond milieu en vervuiling.

Rene (13 jaar) maakte een tekening over de vervuilde aarde (la tierra contaminado). Zijn tekening sprak me enorm aan en opvallend was dat hij ook elementen opnam die helemaal niet vernoemd werden tijdens het toneeltje of het gesprek dat erop volgde. Hij tekende onder meer een vulkaanuitbarsting, een fabriek, iemand die een boom in brand steekt, uitlaatgassen van een auto en een vervuilde rivier.

Chirly (10 jaar) maakte een tekening over de drie wereldbollen uit het verhaal. Over de eerste bol schrijft ze dat die blij is omdat er geen vervuiling is. De tweede bol is triest, volgens haar onderschrift, omdat de vervuiling begon. Onder de derde bol schreef Chirly: "Hier is de opwarming van de aarde! De planeet wordt in het nauw gebracht!"

Luzmila (9 jaar) pakte het wat positiever aan. Ze toonde in haar tekening hoe mooi de bergen, bloemen en vlinders kunnen zijn. Door toch ook afval in de rivier te tekenen maakt ze duidelijk dat de omgeving aan het veranderen is en de schoonheid niet volledig bewaard blijft.

Leen

Deel dit artikel