Lees en teken de Verklaring van Langemark

verklaring langermark

Honderd jaar geleden joeg de Eerste Wereldoorlog 10 miljoen mensen op de vlucht.

Vandaag zijn wereldwijd meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht: deels voor oorlog, maar ook door klimaatverandering, gebrek aan sociale bescherming, medische verzorging, onderwijs – kortom door gebrek aan toekomst.

Vanuit Langemark, waar vanaf de lente van 1915 de totale bevolking op de vlucht was, lanceert Wakker voor Vrede deze dringende oproep – de Verklaring van Langemark.

Wij verdragen niet langer dat te veel politici in België en Europa het egoïsme en de angst aanwakkeren, door muren op te trekken rond onze welvaart en de vreemde nieuwkomer niet op de eerste plaats als medemens in de ogen te kijken. Wij dagen alle beleidsmakers uit om moediger te zijn en hun medeburgers te betrekken in daden van gastvrijheid, integratie en solidariteit. Wij vragen meer inspanningen om de oorzaken van gedwongen migratie in de landen van herkomst weg te werken.

Wij zijn ten diepste verontwaardigd over het gemak waarmee Europa zijn waarden verloochent. Wij achten het immoreel dat bakens van beschaving zoals de conventie van Genève in vraag gesteld worden. Wij vinden het beschamend dat Europa zijn verantwoordelijkheid afwentelt op landen die nochtans minder draagkracht hebben. Wij roepen op tot een brede Europese beweging van groepen en mensen die Europa in woord en daad vrijwaren als een gastvrij, solidair en moreel hoogstaand continent.

Wij nemen het niet dat gezagsdragers de sfeer van angst en onveiligheid als gevolg van terreuraanslagen misbruiken, om vluchtelingen en migranten te stigmatiseren en zo hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.

Wij roepen alle krachten in onze samenleving op om werk te maken van een cultuur van ontmoeting, omdat wij geloven dat elke waarachtige ontmoeting met een nieuwkomer de samenleving verrijkt en versterkt.

Wij moedigen media, journalisten, opiniemakers, ngo’s, opvoeders, leerkrachten, kunstenaars, verenigingen… aan om nog meer inspanningen te leveren om mensen te verbinden. Wij pleiten ervoor de vele positieve verhalen de aandacht te geven die ze verdienen, zonder daarbij blind te zijn voor de problemen, die dienen benoemd en aangepakt te worden.

Wij engageren ons om in een vluchteling of migrant allereerst een (mede)mens te zien en te beseffen dat we allen gelijkwaardig zijn, hoezeer we ook van elkaar verschillen. Wij willen mee bouwen aan een breed draagvlak voor dialoog, ontmoeting en diversiteit. Wij nodigen al onze medeburgers uit om vluchtelingen en migranten te verwelkomen met concrete daden van solidariteit. Samen met alle nieuwkomers willen wij werk maken van een vredevolle samenleving – in ons dorp, onze stad, ons land, Europa, de wereld.

Deel dit artikel