Loze beloften maar toch een nieuwe kans?

Rocksterren Bono en Bob Geldolf uitten deze week scherpe kritiek op de slechte prestaties voor ontwikkelingshulp van de acht rijkste landen, de G8. Van de beloofde ontwikkelingshulp voor Afrika op de G8-top van Gleneagles in 2005 zou tot nu toe slechts 14 procent geleverd zijn. Maar ook andere landen komen hun beloften niet na.

In 2005 gingen vijftien EU-landen, waaronder België, een engagement aan om hun ontwikkelingshulp te doen stijgen tot 0,7 procent van hun bruto binnenlands product. Deze mooie voornemens lijken nu ook in rook op te gaan. Volgens Minister van ontwikkelingssamenwerking Michel zal België het 0,7-engagement niet halen tegen 2010.

Eind van dit jaar krijgen de donorlanden een nieuwe kans om hun loze beloften enigszins goed te maken. In Doha, Qatar, vindt van 30 november tot 2 december 2008 de opvolgingsconferentie over financiering van ontwikkeling plaats. Aan deze top, in de schoot van de VN, nemen regeringsleiders van donor- en ontwikkelingslanden deel, samen met de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds. Alle mogelijke soorten van financiering van ontwikkeling zullen besproken worden. Thema’s zoals officiële ontwikkelingshulp, schuldenlast, Tobin Taks (d.i. een taks op wisselkoerstransacties), internationale handel en investeringen liggen op tafel.

Broederlijk Delen en zijn internationaal netwerk CIDSE hebben hoge verwachtingen over het Europese en het Belgische standpunt op deze conferentie. Om de loze beloften goed te maken zijn ambitieuze, maar realistische doelstellingen nodig in Doha. In de eerste plaats moeten donorlanden vanaf nu woord houden en de ontwikkelingshulp effectief verhogen. Daarnaast moet de conferentie een nieuwe stap worden naar de invoering van de Tobin Taks als een bijkomend financieringsmiddel. In het licht van uitdagingen zoals de klimaatverandering en de financiële crisis is het bovendien dringend nodig om ook andere additionele financieringsbronnen in te voeren (taks op vliegtuigtickets, de taks op financiële transacties).

Broederlijk Delen volgt het onderhandelingsproces naar aanloop van de Conferentie voor Financiering van Ontwikkeling in Doha op. Het internationaal netwerk CIDSE stelde een standpunt op waarin alle hoofdstukken van de Monterrey Consensus aan bod komen. Dit Engelstalig document vindt u hier.

Deel dit artikel