Nieuw Wereldvakbond huishoudpersoneel staat voor grote uitdagingen

idwnOp 28 oktober 2013 is de eerste wereldvakbond van huishoudpersoneel, het International Domestic Workers' Federation (IDWF) opgericht.  Het IDWF staat voor enorme uitdagingen. Van de 53 miljoen personen werkzaam in de huishoudsector  moet het overgrote deel nog georganiseerd worden.  De ratificering in zoveel mogelijk landen van conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie die de rechten van huishoudpersoneel regelt staat hoog op de agenda.  Maar ook de strijd tegen mensenhandel en kinderarbeid is prioritair. 
Deze wereldvakbond was sinds 2005 in opbouw. Eerst werd een informeel netwerk van huishoudpersoneel gevormd, het International Domestic Workers' Network (IDWN) dat de drijvende kracht was achter de goedkeuring van Conventie 189 op de Internationale Arbeidsconferentie in 2011

Op het voorbije congres van IDWN werd het netwerk omgevormd tot een internationale vakbondsfederatie,  het  International Domestic Workers' Federation (IDWF), met een democratisch verkozen leiding, bestaande uit voorzitster Myrtle Witbooi uit Afrika, ondervoorzitster Ernestina Ochoa uit Latijns-Amerika, Shirley Pryce uit de Caraïben, Juanita Flores uit Noord-Amerika, Guiliiana Messina uit Europa, en Phobsuk Gasing uit Azië. 187 hoofdzakelijk vrouwelijke vertegenwoordigsters uit 55 landen waren bij deze historische gebeurtenis aanwezig.

In een sector met weinig syndicale traditie moet de nieuwe wereldfederatie zijn democratisch karakter uitbouwen en consolideren. De regionale werkingen moeten werden worden uitgebouwd en er moet bovendien gewerkt worden aan allianties met de traditionele vakbonden.


Uitdagingen


Het IDWF  wil heel wat bereiken in de komende 5 jaar. Ze wil een globale campagne opzetten voor de ratificatie van Conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie voor waardig huishoudelijk werk.

Tot nu toe werd de conventie in 14 landen geratificeerd: Uruguay, de Filipijnen, Nicaragua, Paraguay, Mauritius, Bolivia, Italië, Colombia, Duitsland, Zuid-Afrika, Guyana, Ecuador, de Dominicaanse Republiek en Costa Rica. In België zal men waarschijnlijk deze week de conventie ratificeren in het Federaal parlement. 

Aangezien deze sector gekenmerkt wordt door een groot percentage migrantenarbeidsters, zal de federatie werken aan gelijke arbeidsrechten voor migranten, en aan de veralgemening van bilaterale en multilaterale akkoorden tussen landen om de migrantenarbeidsters te beschermen tegen mensenhandel.

Ook de uitroeiing van kinderarbeid in de sector staat hoog op de agenda. Het zou gaan om 10,5 miljoen kinderen wereldwijd.Meer info:
fos
-partners in de Andesregio en de nieuwe wereldvakbond
Met de steun van fos  namen vanuit de Andesregio Casimira Rodriguez, ex-voorzitster, en Prima Ocsa, huidig voorzitster van FENATRAHOB uit Bolivia, en Obdulia Guevarra, voorzitster van SINTTRAHOL uit Peru deel. Vanuit Centraal-Amerika was Andrea Morales van het Comité Nacional de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua erbij.


De fos-partners uit de Andes verwachten van de Federatie dat de organisaties van huishoudpersoneel wereldwijd versterkt zullen worden en dat meer landen Conventie 189 zullen ratificeren en toepassen.

Anderzijds is van de fos-partners uit de Andes enkel SINTTRAHOL uit Peru aangesloten bij de Federatie. De andere organisaties nemen momenteel een leidersfunctie op binnen de CONLACTRAHO, de regionale confederatie in Latijns-Amerika van organisaties van huishoudpersoneel die al bestaat sinds 1988. Ze vragen zich af wat er zal gebeuren met de CONLACTRAHO nu de nieuwe wereldvakbond is opgericht.

De fos-partners stellen zich ook vragen bij de vertegenwoordiging van Latijns-Amerika binnen de nieuwe Federatie omdat de verkozen persoon afkomstig is uit een ngo en niet uit een vakbond. Ze stellen zich voorlopig afwachtend op om te bekijken hoe de Federatie hen in de praktijk zal vertegenwoordigen. 

Uiteraard zal de nieuwe wereldvakbond slechts sterk staan als meerdere organisaties er zich bij aansluiten en als die organisaties daadwerkelijk actie voeren. fos zal de partners uit de huishoudsector daarom blijven begeleiden en versterken, in samenwerking met de IAO.


02 december 2013 
Auteur: Jo Vervecken 
Contact: machteld.dhondt@fos-socsol.be
FOS DOOR:

Deel dit artikel