Nieuwe MO*paper: Kunnen voorbehoedmiddelen de wereld redden?

mopaper 85

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de Verenigde Naties in Caïro een wereldtop organiseerden  rond het thema Bevolking en Ontwikkeling. Van 7 tot 11 april 2014 vergadert de VN Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling (CPD) om een stand van zaken op te maken en toekomststrategieën te bespreken. In 2014 kan het bevolkingsthema niet langer los gezien worden van de uitdagingen op vlak van ecologie en klimaat.Simon Calcoen vat in deze MO*paper de feiten en wetenschappelijke inzichten samen, met als uitgangspunt: 'Een eindeloze bevolkingsgroei is onverenigbaar met de eindige natuurlijke hulpbronnen op onze planeet. Daarom lijkt het terugdringen van het geboortecijfer een belangrijke prioriteit om het milieu te beschermen.'

De conclusie van de paper nuanceert: 'Niemand kan ontkennen dat de mensheid een aantal ecologische limieten aan het overschrijden is. Maar het is niet omdat we de afgelopen decennia tegelijk een sterke toename van de wereldbevolking hebben gekend, dat er een oorzakelijk verband zou zijn tussen bevolkingsgroei en de achteruitgang van het milieu.'

Stof voor verder debat. 

  

Meer info:


Over de auteur
Simon Calcoen is beleidsmedewerker ontwikkelingssamenwerking bij de Vlaamse overheid. In opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie verrichte hij literatuuronderzoek naar het verband tussen bevolking en milieu.


Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

 

Deel dit artikel