Onderzoeksrapport: 'België voert semi-geheime en niet-transparante oorlog in Irak en Syrië'

airwars-transparency-audit-dec-2016

Een nieuw rapport van het onderzoekcollectief Airwars schat dat de Internationale Coalitie tegen IS, waaraan België deelneemt, de afgelopen 28 maanden minstens 1.900 Irakese en Syrische burgerslachtoffers maakte.

De Verenigde Staten erkennen officieel verantwoordelijkheid voor slechts 173 burgerslachtoffers. Alle twaalf bondgenoten van de Verenigde Staten, waaronder België, stellen 0 (nul) burgers te hebben gedood in meer dan 3.500 niet-Amerikaanse luchtaanvallen. Dit terwijl uit officiële Amerikaanse en VN-data over luchtaanvallen in Afghanistan, Pakistan en Jemen blijkt dat gemiddeld één burger gedood wordt per 7 tot 10 "precisie" luchtaanvallen.

Ongeloofwaardige Belgische claims

Airwars heeft het dan ook over een 'ongekende claim', en is vernietigend over het gebrek aan Belgische transparantie: 'België blijft één van de minst transparante landen van de door de VS geleide coalitie. De datums en locaties worden niet vrijgegeven- wat inhoudt dat Belgische acties niet kunnen worden getoetst op mogelijke gevallen van gedode of gewonde burgers. Ondanks de recente publicatie van enkele gegevens over de nieuwe campagne, blijft België een semi-geheime en over het algemeen niet-transparante oorlog voeren'.

Uit de schaarse publieke informatie van Defensie blijkt dat België sinds 1 juli 2016 gemiddeld 15 luchtaanvallen per maand uitvoerde, waarvan 83 procent zich rond Mosoel (een "hotspot" van gerapporteerde burgerslachtoffers van de Coalitie) situeert.

Ter vergelijking: Rusland maakte volgens Airwars alleen al in de eerste vier maanden van zijn interventie (enkel in Syrië) minstens 2.410 burgerslachtoffers. Airwars onderzoekt momenteel meer dan 10.000 claims van Russische burgerslachtoffers. Syrische mensenrechtenorganisaties documenteerden tot op heden minstens 4.000 Russische burgerslachtoffers in de nu 14 maanden durende Russische interventie in Syrië.

'The coalition kills too many civilians but it is clear they are trying to limit those deaths, while everything we understand about the way Russia is behaving shows they are deliberately targeting civilians, civilian infrastructure', benadrukte Chris Woods van Airwars al in oktober 2016.

België weigert dus consequent transparant te communiceren over de luchtaanvallen in Irak en Syrië, en haalt daar redenen van "interne veiligheid" voor aan. Minister van Defensie Vandeput koos er in mei 2016 voor om op de boodschapper (Airwars) te schieten, maar weigert te erkennen dat België één van de minst transparante leden van de Internationale Coalitie is. 'Als er internationale organisaties zijn die duidelijk andere bedoelingen hebben dan gewoon onze interne veiligheid, en het nodig achten dat wij als grote Rambo's en macho's meedelen waar wij hoeveel slachtoffers maken en dergelijke meer, dan doen zij maar. Dat is niet mijn keuze. Extern noch bij onze mensen die in operatie zijn, noch in het kader van onze interne veiligheid hebben wij veel te winnen met stoerdoenerij over onze operaties in het buitenland. Het tegendeel is volgens mij waar.', aldus Vandeput op 18 mei in het federale parlement.

Recent onderzoek toont nochtans het militair-strategische belang van het vermijden van burgerslachtoffers en transparantie aan. Tijdens de officiële voorstelling van het nieuwe Airwars rapport, die 11.11.11 bijwoonde, benadrukten verschillende Amerikaanse militairen bovendien dat grotere transparantie de Amerikaanse veiligheidsbelangen juist versterkt. Landen als Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bewijzen dat grotere transparantie geen negatieve impact heeft op de veiligheid van militair personeel.

transparancy-anti-ISIL-coalition

Nood aan transparantie en verantwoording

11.11.11 is geen voorstander van de huidige Belgische deelname aan de Internationale coalitie in Syrië. Maar zelfs als België blijft deelnemen aan de luchtaanvallen in Syrië, moet het als een absoluut minimum veel meer transparantie en verantwoording tonen.

België moet onmiddellijk de "best practices" rondtransparantie van de Internationale Coalitie overnemen, en publiekelijk en transparant communiceren over de datum en tijdstippen van luchtaanvallen. Enkel op die manier kan verantwoording voor eventuele burgerslachtoffers verzekerd worden. Het federale parlement moet in die context onmiddellijk een reeds lang beloofde hoorzitting organiseren en grotere transparantie eisen van de federale regering.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels