Ontwikkelingsorganisaties vragen de EU geen blokkade maar vrede

De bevolking van Gaza heeft een kans op economische ontwikkeling nodig, geen humanitaire hulp. Vrije toegang voor commerciële goederen en personen is van vitaal belang om de bevolking van de bezette Palestijnse gebieden hoop op een beter leven te geven.

APRODEV en CIDSE, twee koepels van christelijke ontwikkelingsorganisaties, vragen de EU Israël aan te manen de grenzen onvoorwaardelijk open te stellen en de blokkade van Gaza op te heffen. Dit naar aanleiding van een seminarie dat ze gisteren in Brussel organiseerden. Het seminarie werd bijgewoond door verschillende vooraanstaande experten die werken rond de situatie in Gaza..

De EU moet meer doen dan wat ze nu doet. Ze moet Israël onder druk zetten om de grensovergangen onmiddellijk en onvoorwaardelijk te openen zodat er een vrije doorgang kan zijn van humanitaire hulp, commerciële goederen en personen.

Volgens CIDSE en APRODEV zijn de maatregelen die de EU tot dusver voorstelt ontoereikend en zullen ze enkel het status quo bestendigen. Op 14 juni 2010 verklaarde de Europese Raad voor buitenlands beleid dat de EU wil bijdragen aan een mechanisme gebaseerd op de in 2005 afgesloten -Overeenkomst inzake toegang en vrij verkeer-, waarbij een lijst zou worden opgemaakt van verboden goederen in combinatie met een strikte controle op de bestemming van geïmporteerde goederen.

‘Deze maatregelen zullen Israëls effectieve controle over de Gazastrook niet doorbreken en de Gazanen zullen afhankelijk blijven van buitenlandse humanitaire hulp’”, zegt René Grotenhuis, voorzitter van CIDSE en directeur van de Nederlandse ngo Cordaid. ‘We verwachten van de Europese beleidsmakers niets minder dan dat ze de blokkade, die illegaal is volgens het internationaal humanitair recht, helpen beëindigen. Zo krijgt de economische ontwikkeling in Gaza een kans. De EU en haar lidstaten moeten ervoor zorgen dat het internationaal recht wordt nageleefd en Europese diplomatieke inspanningen moeten zich richten op een beëindiging van de Israëlische bezetting van Palestijns grondgebied’, aldus nog Grotenhuis.

APRODEV en CIDSE pleitten op hun seminarie ‘Gaza, access, reconstruction and accountability’ voor meer samenhang in het Europese beleid ten aanzien van Israël enerzijds en de bezette Palestijnse gebieden, in het bijzonder de Gazastrook, anderzijds.

‘De EU moet het politieke proces herbekijken zodat de Palestijnse economie niet helemaal afhankelijk wordt van donorhulp terwijl Israël zijn illegale beleid kan verderzetten. Als ontwikkelingsorganisaties vrezen APRODEV en CIDSE dat hulp zinloos is indien de ze niet gekoppeld wordt aan een effectief politiek proces.’ zegt Rob Van Drimmelen, secretaris-generaal van APRODEV.

APRODEV en CIDSE menen dat het Israëlisch-Palestijns conflict alleen kan beëindigd worden indien de uitbreiding van de nederzettingen, de economische stagnatie in de bezette Palestijnse Gebieden, de humanitaire crisis in Gaza en de nood aan Palestijnse interne verzoening worden aangepakt. Daarom moet de EU opteren voor een strikte rechtenbenadering, en de mensenrechten gebruiken als basis voor Palestijnse ontwikkeling. Europese hulp moet verbonden zijn aan een politieke overeenkomst die de bezetting beëindigt. Anders kan ze niet leiden tot vrede.

Lees de volledige verklaring

Voor meer informatie

Brigitte Herremans
Broederlijk Delen, Cel Politiek, Middle East Desk

Deel dit artikel