Oxfam aan G8-leiders: “Vergeet de handelshervormingen niet.”

In afwachting van de G8-verklaringen over handel op donderdag dringt Oxfam-Solidariteit er bij de G8-regeringsleiders op aan niet terug te schrikken voor een sterke verklaring over de noodzaak om de regels van de wereldhandel te herbekijken. Rechtvaardige handel is een vitale stap in de bestrijding van de armoede, naast meer hulp en meer schuldkwijtschelding.

Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit zei: “De G8-leiders moeten morgen de kans grijpen om een krachtige uitspraak te doen over het belang van rechtvaardige regels voor de wereldhandel. We willen luid en krachtig horen dat zij zich willen inzetten voor hervormingen om Afrika te helpen.”

Momenteel spelen de regels van de wereldhandel in het voordeel van rijke landen en multinationals; de 250 miljard dollar landbouwsubsidies in de rijke landen sluiten Afrika op in de armoede. De cruciale onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) verlopen pijnlijk traag. De G8-besprekingen zouden voor de broodnodige zuurstof kunnen zorgen.

Stefaan Declercq zei: “Dit is niet het moment om bescheiden te zijn. Tenzij de G8 eensgezind ijvert voor een hervorming van de wereldhandel zullen de ontwikkelingslanden eens te meer verliezende partij zijn. Handel is een krachtig wapen om de armoede te verminderen; als het goed wordt gebruikt. Hulp en schuldkwijtschelding zijn van levensbelang, maar als er geen werk gemaakt wordt van de handelshervorming, dan zal Afrika in de armoede vastgeklonken blijven.”

Later deze maand bespreekt de WTO een voorstel tot hervorming van de handel. Eind dit jaar zal het voorstel zijn eindbespreking kennen tijdens de Ministeriële Conferentie in Hongkong. De inhoud van het oorspronkelijke voorstel bepaalt hoe groot de ambitie voor Hongkong zal zijn en of de ontwikkelingslanden al dan niet aan de kant van de winnaars zullen staan tijdens deze ronde. Een krachtig signaal van de G8 kan dit voorstel beïnvloeden.

Stefaan Declercq zei: “De G8 zou een datum moeten vastleggen in 2010 of nog vroeger om de schadelijke exportsubsidies voor landbouw af te schaffen, en zou het recht van arme landen moeten erkennen om zelf hun ontwikkelingsbeleid te kiezen. Dit zou voor de WTO-onderhandelaars een duidelijk signaal zijn dat deze onderhandelingsronde resultaat moet opleveren voor Afrika.”

In verband met een handelsbevorderend akkoord zei Declercq: “Meer geld om de handel in Afrika te stimuleren, is vanzelfsprekend welkom, maar er mogen geen eindeloze voorwaarden aan gekoppeld worden.”

Gisteren stemde de VS in met een eerste stap om een einde te maken aan de exportsubsidies voor katoen, na een eerdere veroordeling door de WTO. Oxfam-Solidariteit verheugt zich over deze verandering en zei dat hieruit blijkt hoe rijke landen kunnen reageren wanneer ze door het publiek voldoende worden onder druk gezet. Miljoenen Afrikaanse katoenboeren zullen er wel bij varen als de Verenigde Staten de aanbevelingen van het WTO-panel ten volle willen toepassen, en als er een ander internationaal prijzenbeleid wordt gevoerd.

Oxfam-Solidariteit bleef er bij de G8-leiders op aandringen een volledig akkoord te bereiken over de hulp aan Afrika en vroeg om nu meteen 50 miljard dollar extra toe te kennen –en niet pas in 2010.


Feiten over handel:
- indien ontwikkelingslanden slechts 1 procent meer zouden ontvangen als aandeel uit de wereldhandel, dan zouden 128 miljoen mensen niet langer in armoede leven; - voor iedere dollar hulp die arme landen aan hulp krijgen, gaan er twee dollar weer verloren door de onrechtvaardige handel; - onrechtvaardige handel kost de arme landen zo’n 100 miljard dollar per jaar; - jaarlijks geven de rijke landen 250 miljard dollar uit aan landbouwsubsidies, terwijl 1,2 miljard mensen – de meeste van hen zijn boeren en arme plattelandsbewoners – met minder dan 1 dollar per dag moeten toekomen; - vandaag lijden bijna 900 miljoen mensen aan ondervoeding en 2 miljard mensen hebben een tekort aan vitamines en proteïnen; - de wereldlandbouw is jaarlijks goed voor 674 miljard dollar opbrengst maar ontwikkelingslanden – waar 98 procent van de boeren in de wereld leven – beschikken slechts over 1/3de hiervan. Afrika verdient amper 4 procent.

Meer informatie en interviews:
Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit
Tel. 02-501 67 08 - gsm: 0476-46 30 53
e-mail: stefaan.declercq(at)oxfamsol.be

Deel dit artikel