Oxfam: Armen betalen de rekening van het Westen


Tot 2015 zullen er zo'n 45 miljoen kinderen onnodig sterven, omdat de Westerse regeringen hun millenniumbeloftes ten aanzien van armoedebestrijding niet nakomen. Voor het falen van de rijke regeringen betalen tientallen miljoenen kinderen de hoogste prijs: hun leven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de internationale organisatie Oxfam.


Het rapport, Paying the Price, toont enerzijds aan dat de hulpbudgetten van rijke landen sinds 1960 gehalveerd zijn en dat aan de andere kant arme landen elke dag niet minder dan 100 miljoen dollar aan schulden terugbetalen. Een land als Zambia bijvoorbeeld, geeft twee keer zoveel uit aan schuldbetaling als aan onderwijs van kinderen. Ook becijfert Oxfam dat bij ongewijzigd beleid een kleine honderd miljoen kinderen extra geen basisonderwijs zullen kunnen volgen. Dat betekent bijna een verdubbeling van het huidige aantal kinderen dat nooit een onderwijzer ziet.

De Millenniumbeloftes zijn acht doelen voor mondiale armoedebestrijding die in 2015 bereikt moeten zijn. Ze zijn in het millenniumjaar 2000 afgesproken door 189 regeringen en omvatten basisonderwijs voor iedereen, het halveren van het aantal mensen dat in armoede leeft en honger lijdt, betere gezondheidszorg met name voor kleine kinderen en jonge moeders en een halt toeroepen aan de verspreiding van dodelijke ziektes als HIV/aids.

Al veel eerder, in 1970, spraken de rijke landen met elkaar af dat ze 0,7 procent van hun nationale inkomens aan ontwikkelingshulp zouden besteden. Nu, 34 jaar later, heeft nog geen van de G8 (de acht rijkste landen ter wereld) die belofte waar gemaakt. Belgie besteedt 0,45 procent aan hulp en is dus nog ver verwijderd van de beloofde o,7 procent. Oxfam-Solidariteit roept de Belgische regering dan ook op de Millenniumdoelen ernstig te nemen en haar beloftes na te komen. In het algemeen is het hulpbedrag van de rijke landen gezakt van bijna een half procent van hun BBP in de eerste helft van de jaren zestig naar minder dan een kwart vandaag.

Algemeen Secretaris Stefaan Declercq van Oxfam-Solidariteit noemt deze ontwikkeling "een regelrechte schande. Het geld is er, de plannen zijn er, de beloftes zijn plechtig ondertekend. Het gaat alleen om de politieke wil van landen die nu rijker zijn dan ooit. Maar ze geven steeds minder, waardoor aan miljoenen mensen hun meest essentiƫle basisrechten - onderwijs, schoon water, voedsel en gezondheidszorg - ontzegd worden. Mensen sterven terwijl de wereldleiders schuldverlichting en hulp voor zich uitschuiven."

Oxfam roept de regeringen van de G8 op (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italiƫ, Japan, Rusland, het VK en de VS) - in 2005 een historische stap te zetten door de schulden van de arme landen kwijt te schelden, hun hulpbedragen te verhogen en maatregelen te nemen waardoor de wereldhandel eerlijker wordt.

Meer info {extern}www.oxfamsol.be{linktekst} op de site van Oxfam-Solidariteit{/extern}

Deel dit artikel