Oxfam - giften tsunami - Vlaams Belang


Standpunt van Oxfam-Solidariteit over giften voor Tsunami 12-12
Sinds enkele dagen berichten de media over Oxfam-Solidariteit en giften van het Vlaams Belang.


Even de feiten: Vanaf het begin van de tsunami-ramp heeft het Vlaams Belang publiekelijk opgeroepen om giften te storten op de rekening van de organisatie “Volk in Nood” ipv. op de 1212-rekening. Deze organisatie heeft geen enkele werking in Azië, heeft geen vergunning om fiscale vrijstellingen te geven, en heeft bovendien zélf gevraagd aan het Vlaams Belang om die oproep in te trekken.
Daarna zijn ze veranderd van tactiek en hebben ze twijfels geuit over de wijze waarop Oxfam-Solidariteit – een lid van het consortium - met de ontvangen giften van het publiek zou omspringen. Daarbij poogt ze verwarring te zaaien en stelt ze dat “er nogal wat geld zal blijven plakken” bij onze organisatie.
Deze beweringen zijn niet gebaseerd op enige grond, het Vlaams Belang maakt ze ook niet hard. Ze wil in het nieuws komen door een vals, smeuïg verhaal te brengen en door met modder te gooien naar een ontwikkelingsorganisatie. Dat is haar verantwoordelijkheid.

Oxfam-Solidariteit heeft kort gereageerd op deze publieke aanval. Wij meenden dat de mensen wijs genoeg zouden zijn en de moddercampagne van het Vlaams Belang zouden doorzien. Wij maakten ons standpunt duidelijk op onze website en gingen in op enkele vragen tot interviews vanwege de media.
We hebben eigenlijk wel wat anders te doen, de nood is immers nog altijd hoog in Azië. Het Consortium Tsunami 12-12 beperkte zich eveneens in haar reactie en via haar website heeft ze de onterechte aanval op Oxfam-Solidariteit als niet gefundeerd, misleidend en onwaar beschreven. Tot daar het standpunt.

Oxfam-Solidariteit meende - en nog steeds - dat de dynamiek van spontane solidariteit ontstaan door de ramp in Azië, niet mag misbruikt worden voor politieke doeleinden. Het Vlaams Belang slaagt er opnieuw in dit via de media toch te doen. De mensen storten aan de verschillende organisaties niet om een politieke strijd te starten. Het Vlaams Belang poogt met haar uitlatingen de ngo’s in diskrediet te brengen. Dit is een voortzetting van haar partij-programma, waar ze insinueert dat ngo’s in Vlaanderen verantwoordelijk zouden zijn voor talrijke schandalen in de ontwikkelingssamenwerking.

Oxfam-Solidariteit voert reeds lange tijd hetzelfde beleid ten aanzien van giften van het Vlaams Blok/Belang. Het Vlaams Blok is nu eenmaal veroordeeld voor racisme en ze verklaren zelf dat er niets is veranderd aan hun programma. Bijgevolg worden ook nu giften, die identificeerbaar zijn als Vlaams Belang, door ons teruggestort naar het Consortium Tsunami 12-12.

Wij vragen echter geenszins naar de politieke kleur van schenkers. Ieder kan bij ons een gift storten uit solidariteit met de slachtoffers. Wij zijn zeer transparant hierover via onze website en andere publicaties en in die zin gaan we er van uit dat mensen die ons steunen op de hoogte zijn en zich akkoord verklaren met onze acties. Deze houding namen wij reeds lang aan voor de tsunami, niets nieuws dus.

Voor het overige respecteert elk lid van het Consortium de andere leden. Ook wordt er geen druk uitgeoefend op de leden om deze of gene houding aan te nemen. De verklaringen in het artikel van De Morgen op vrijdag 21 januari zijn foutief. Het Consortium heeft op geen enkel moment beslist om giften van het Vlaams Belang naar afzender terug te sturen, welke ook de berichtgeving hierover is geweest. Deze berichtgeving is onmiddellijk rechtgezet door het Consortium.

Oxfam-Solidariteit voert inderdaad een specifiek beleid inzake fondsenwerving: wij gebruiken bijvoorbeeld geen beelden die louter medelijden opwekken. Dit levert misschien geld op, maar op lange termijn is dit schadelijk. Wij vragen geld voor de inspanningen van honderden lokale organisaties die subliem werk verrichten, op vele plaatsen in de wereld. Wij willen ook geen giften ontvangen bvb. van bedrijven, actief in de wapenindustrie. Onze onafhankelijkheid is ons erg dierbaar.

Misschien nog een suggestie voor de media. Loop niet in de val van het Vlaams Belang. Zij azen op publiciteit, naar aanleiding van eender wat. Dit verhaal verder voeden, schaadt de solidariteit met de slachtoffers van de tsunami-ramp en levert het Vlaams Belang extra publiciteit op. Van een partij die “Eigen Volk eerst” vooropstelt, heeft Oxfam-Solidariteit geen lessen in solidariteit te ontvangen.

Stefaan Declercq
Algemeen Secretaris Oxfam-Solidariteit.

Deel dit artikel