Oxfam-Solidariteit reageert op G8-resultaten

Aan het woord is Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit.

“De wereld is nog nooit zo rijk geweest als vandaag, en de rijke landen zijn nog nooit zo weinig solidair geweest als vandaag. Het resultaat van de G8-top in Gleneagles is eerder een ontgoocheling voor de miljoenen actievoerders die met hun campagne een historische doorbraak wilden realiseren. De rijkste landen ter wereld hebben immers maar een kleine stap vooruit gezet voor de armste mensen.”

Hulp: De G8 kondigde aan dat de jaarlijkse hulp met 50 miljard dollar extra wordt verhoogd tegen 2010 (in plaats van 50 miljard vanaf dit jaar, 2005, zoals de wereldwijde coalitie tegen de armoede GCAP vroeg).

“Meer hulp van de G8 zou het leven van vijf miljoen kinderen kunnen redden tegen 2010 – maar er zullen nog 50 miljoen kinderen sterven omdat de G8 niet ver genoeg gegaan is.

Als er onmiddellijk en zonder uitstel 50 miljard extra hulp werd ingezet, zou dat de volgende vijf jaar 300 miljoen mensen uit de armoede kunnen verheffen.”

Schuld: De G8 leiders hebben enkel de toezegging voor schuldkwijtschelding van de ministers van Financiën bevestigd, evenals de overeenkomst van de Club van Parijs om de schuld van Nigeria aan te pakken.

“Maar ze zijn geen stap verder gegaan, ze breiden deze toezegging niet uit tot de andere zeer arme landen zoals Sri Lanka, Kenia en Vietnam. Ze zijn ook niet bereid om de desastreuze voorwaarden voor schuldkwijtschelding op te heffen (bvb. minder investeringen in sociale voorzieningen,..).”

Handel: De G8-leiders hebben de kans laten voorbijgaan om de uitgestelde wereldhandelsbesprekingen weer op gang te trekken in het voordeel van de landen van het Zuiden.

“Het eindbericht bevatte een aantal positieve uitspraken over de arme landen die met hun exportproducten toegang moeten krijgen tot de rijke landen. Maar de G8 kwam er helaas niet toe een datum vast te leggen om de schadelijke exportsubsidies voor landbouw te schrappen, noch om concreet te bekijken hoe de landen van het Zuiden hun eigen lokale handel het best kunnen promoten.”

De rijke landen moeten meteen een andere houding aannemen in de handelsbesprekingen, nog vóór de volgende Ministeriële Conferentie eind dit jaar in Hongkong. Dit om mensen in arme landen een eerlijke kans te geven zich los te werken uit de armoede.”

Het geheel van aangekondigde maatregelen betekent een bescheiden verhoging van de middelen die ingezet zullen worden, maar beantwoordt helemaal niet aan de hoop en verwachtingen van miljoenen mensen in de wereld en ook niet aan wat VN-experten berekenden als absoluut noodzakelijk om de armoede uit de wereld te bannen.

50 miljard dollar extra tegen 2010: wat betekent dat?

- Het betekent concreet dat de hulp wordt opgetrokken van 79 miljard in 2004 naar 130 miljard dollar per jaar tegen 2010, of 0,36 procent van het BNI – hetzelfde niveau als in 1987.
- De VN laten er geen onduidelijkheid over bestaan: als we de Millenniumdoelstellingen willen realiseren, dan is er tegen 2010 jaarlijks 180 miljard dollar nodig, en dat is 0,51 procent van het BNI.
- Indien de rijke landen de internationaal overeengekomen doelstelling van 0,7 procent zouden halen, dan zou er jaarlijks 250 miljard dollar aan buitenlandse hulp bijgedragen worden in 2010. Daarmee zou het mogelijk zijn verder te gaan dan de armoede te halveren en andere doelstellingen van de Verenigde Naties te verwezenlijken.
- Vóór de G8-top schatte de OESO dat tegen 2010 per jaar zo’n 110 tot 115 miljard dollar aan hulp zou bereikt worden. Het nieuwe bedrag van 130 miljard in 2010 moet hiermee vergeleken worden: wat dus eigenlijk op tafel ligt is 15 tot 20 miljard dollar meer dan hetgeen de rijke landen hoe dan ook in 2010 zouden gegeven hebben.
- De vergelijking met de 1.000 miljard dollar aan militaire uitgaven in 2004 is behoorlijk ontnuchterend.
- Het leven van 5 miljoen kinderen zou gered worden tussen nu en 2010. Maar nog eens 50 miljoen kinderen die de volgende vijf jaren zullen sterven, worden dus niet gered.

Concreet: in 2010 zal niet elke drie seconden een kind sterven, maar slechts elke 3,5 seconde.

Meer info:
Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit
Tel. 02-501 67 08 - e-mail: stefaan.declercq(at)oxfamsol.be

Deel dit artikel