Oxfam vraagt duurzaam landbouwbeleid


Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels vragen EU en VS snel werk te maken van een duurzaam landbouwbeleid,


In een geschil dat Brazilië, Thailand en Australië hadden aangespannen tegen de EU, heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 8 september geoordeeld dat Europa een groot deel van haar suikeruitvoer op illegale wijze ondersteunt. De EU voert jaarlijks nog steeds 5 miljoen ton suiker uit, ondanks haar recente belofte de uitvoer te verminderen tot 1 miljoen ton.

In een ander geschil oordeelde de WTO dat de 3,2 miljard dollar subsidies en de 1,6 miljard dollar exportkredieten die de Verenigde Staten aan hun katoenboeren uitkeren, illegaal zijn. Deze veroordeling is een belangrijke stap voor de landen van West-Afrika. Zij zijn het grootste slachtoffer van de katoenexport van de VS.

Of het nu gaat om suiker of katoen, de beide vormen van overheidssteun laten de EU en de VS toe om oneerlijke concurrentie te voeren op de wereldmarkt. Hierdoor ontwrichten ze de markten van andere landen. Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Solidariteit vinden het absoluut noodzakelijk dat elk systeem dat het mogelijk maakt om op de wereldmarkt onder de productiekost te verkopen, wordt afgeschaft. De veroordeling door de WTO van de Europese en Amerikaanse dumpingpraktijken is een belangrijke steun voor het Oxfam-standpunt.

Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Solidariteit hopen dat de veroordelingen op korte termijn zullen leiden tot een stijging van de enorm lage wereldmarktprijzen voor suiker en katoen. Toch is het stopzetten van de dumping geen structurele oplossing voor de diepe crisis waarin de landbouwproductie zich vandaag bevindt. Ook zonder dumping zou de wereldmarktprijs de productiekosten van de meeste producenten vermoedelijk niet dekken. Deze markten blijven gekenmerkt door onstabiele en lage wereldmarktprijzen. Er is volgens Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Solidariteit nood aan fundamentele hervormingen in de landbouwsector die leiden tot een rechtvaardige, solidaire en duurzame landbouw.

Marktmechanismen alleen kunnen nooit de noodzakelijke voorwaarden scheppen voor een duurzame landbouw in Noord en Zuid. Daarom is het voor Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Solidariteit van essentieel belang dat er, naast het stopzetten van de dumpingpraktijken, ook wordt gewerkt aan de uitbouw van regulerende instrumenten die het mogelijk maken dat producenten over de hele wereld een menswaardig inkomen kunnen verwerven. Daarvoor zijn overleg en afspraken voor nationale en internationale productiebeheersing noodzakelijk, zodat markten stabiliseren en prijzen rechtvaardig worden.

De preferentiële invoerakkoorden tussen de EU en bepaalde ontwikkelingslanden mogen volgens Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Solidariteit niet opgeofferd worden. Ze zijn voor vele producenten in ontwikkelingslanden het enige instrument om toegang te krijgen tot markten in ontwikkelde landen tegen een betere prijs.

Voor meer informatie over dit persbericht kan u terecht bij
-Thierry Kesteloot van Oxfam-Solidariteit, 02/501.67.55 of Thierry.kesteloot@oxfamsol.be
-Anke Hintjens van Oxfam-Wereldwinkels, 09/218.88.99 of anke.hintjens@oww.be

Deel dit artikel