Petitie voor nultarief op wilsbeschikking

Duizenden verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, verspreid over heel het land, zijn gerechtigd donaties en legaten te ontvangen. Zij vragen een nultarief voor de schenkings- en successierechten, onder bepaalde voorwaarden.

Voor de meeste verenigingen vormen wilsbeschikkingen een onvoorziene en onregelmatige bron van inkomsten, waarmee zij buitengewone projecten kunnen financieren. Een beperkt aantal verenigingen kan zelfs rekenen op relatief stabiele inkomsten uit wilsbeschikkingen. Die maken soms zelfs een belangrijk deel uit van hun werkingsmiddelen.

Deel dit artikel