Reactie 11.11.11 op regeerakkoord: 'Afwachten op concrete invulling'

11.11.11 hoopt dat de nieuwe Vlaamse regering de aandacht voor het Zuiden die uit het regeerakkoord blijkt, zo spoedig mogelijk omzet in concreter beleid. We wachten vooral met spanning op de budgettaire invulling van het ontwikkelingsbeleid.

We vinden veel van onze eisen terug in het regeerakkoord, maar de tekst blijft op veel punten vaag. 'Veel hangt nu af van de concrete invulling en van de middelen die ter beschikking worden gesteld', zegt algemeen secretaris Bogdan Vanden Berghe. 'We lezen dat Vlaanderen de inzet voor ontwikkelingslanden wil versterken, maar we stellen ook vast dat er bezuinigd moet worden. We hopen dat Vlaanderen voldoende geld vrij maakt om de plannen uit het regeerakkoord uit te voeren.'

11.11.11 is tevreden dat Vlaanderen werk wil maken van een coherent ontwikkelingsbeleid en van overleg rond ontwikkelingssamenwerking, zowel intern als met andere overheden. Dit waren de afgelopen jaren zwakke punten.

Een ander probleem van de vorige regeringsperiode was dat de besteding van het budget voor een deel niet bij het departement voor Internationale Samenwerking lag, maar bij de andere Vlaamse ministers. Het regeerakkoord zegt hier niets over. We hopen dat de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking hier verandering in zal brengen en dat de voltallige Vlaamse regering hem zal steunen voor een coherent Vlaams ontwikkelingsbeleid.

Contacteer onze persverantwoordelijke voor meer informatie:

Eline Strik
tel: +32 2 536 11 51 GSM +32 496 80 78 93 
website: www.11.be

 

Deel dit artikel