Reactie van 11.11.11 op het pleidooi van Barroso voor de Tobin Tax

logo11_kleinPersbericht 28 september 2011

Vanmorgen hield commissievoorzitter Barroso zijn State of the Union voor het Europees Parlement. Daarin werd duidelijk dat de Commissie nu echt vooruit wil met de invoering van de financiële transactietaks (FTT). 11.11.11 is blij te zien dat een eis waar de noordzuidbeweging al meer dan 10 jaar actie voor voert (via Tobintaks of Robinhood taks) nu eindelijk een concrete invulling lijkt te krijgen. De sector ziet dat de toespraak van Barroso inhoudelijk ondersteund wordt door een concreet voorstel aan de Europese Raad en hoopt dat alle Europese lidstaten in de invoering van de taks zullen stappen. Ook op de volgende G20, waar het rapport van Bill Gates zal voorliggen, moet Europa de invoering van de FTT mee op tafel leggen.

Het voorstel van de Commissie is voor 11.11.11 een goed voorstel zowel op vlak van timing (2014) als naar toepassingsgebied (een breed gamma van financiële transacties zowel als actoren). Wel betreurt de organisatie dat munttransacties niet opgenomen zijn in het gamma, ondanks steun van Frankrijk en Duitsland.

Algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe: "Dat de taks er zal komen lijkt nu zeker. We kunnen niet anders dan verheugd zijn dat een vraag die we al zo lang stellen, nu eindelijk invulling krijgt. Deze taks is nodig, en zal hopelijk bijdragen aan de regulering van de internationale financiële markt. Elk instrument is daar welkom."

"Het blijft voor ons wel onduidelijk waar de Commissie de opbrengst van de taks voor zal willen gebruiken. Er is bvb zeer veel geld nodig voor de strijd tegen de klimaatsverandering in het Zuiden, een strijd die ook voor Europa belangrijk is. Kan het daar voor gebruikt worden? Dat is nog onduidelijk. Als Europa de opbrengst van de taks morgen gaat gebruiken voor een reddingsfonds voor de banken, voor een vestzak-broekzak operatie, dan vrees ik dat we minder enthousiast zullen zijn."

Contact: Hendrik Van Poele, 0497/48.19.51

Lees ook:

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel