Recordaantal Palestijnen uit huis gezet terwijl Kwartetbesprekingen voortgaan

Organisaties slaan alarm over de toenemende nederzettingenexpansie en het geweld van kolonisten

Het afgelopen jaar hebben de Israëlische autoriteiten de onwettige vernielingen op de Westoever, inclusief Oost-Jeruzalem, opgevoerd. Als gevolg hiervan werd een recordaantal Palestijnse families uit zijn huis gezet. Een internationale coalitie van 20 ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties maakt dit vandaag bekend. Op hetzelfde moment komt het Kwartet voor het Midden-Oosten samen in Jeruzalem in een poging de vredesgesprekken te hervatten.

Volgens de organisaties gaan de toenemende vernielingen in 2011 gepaard met een versnelde nederzettingenexpansie en een escalatie van geweld door de kolonisten.

De ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Broederlijk Delen, Oxfam-Solidariteit en Oxfam-Wereldwinkels, roepen het Kwartet op om alle partijen in het conflict aan hun verplichtingen volgens het internationaal recht te herinneren. Daarom moet het Kwartet er bij de Israëlische regering op aandringen, dat ze onmiddellijk haar nederzettingenbeleid staakt en alle huisvernielingen die in strijd zijn met het internationaal recht bevriest.

"De stijging van de nederzettingenexpansie en de vernielingen duwen de Palestijnen naar de rand van de afgrond. Ze nemen hun levensonderhoud en hun vooruitzichten op een rechtvaardige en duurzame vrede weg. Er is een groeiende kloof tussen de besprekingen van het Kwartet en de realiteit op het terrein. Het Kwartet moet zijn benadering grondig herzien en aantonen dat het een wezenlijk verschil kan maken in de levens van Palestijnen en Israëli's", stelt Stefaan Declercq, directeur van Oxfam-Solidariteit.

Feiten die de snel verslechterende situatie op het terrein staven:

· Dubbel zoveel personen werden uit hun huis gezet door vernielingen. Sinds het begin van het jaar werden meer dan 500 Palestijnse huizen, bronnen, cisternes voor regenwater en andere belangrijke structuren op de Westoever, inclusief Oost-Jeruzalem, vernietigd. Volgens cijfers van de VN werden hierdoor meer dan 1000 Palestijnen verjaagd. Dit is meer dan het dubbel van het aantal personen dat gedurende dezelfde periode in 2010 werd verjaagd en het hoogste cijfer sinds 2005.[1] Meer dan de helft van deze mensen heeft kinderen. Die worden in het bijzonder getroffen door het verlies van hun huis.

· Toegenomen nederzettingenexpansie. De afgelopen 12 maanden werden plannen voor 4000 nieuwe huizen voor kolonisten in Oost-Jeruzalem goedgekeurd. Dit is volgens Peace Now het hoogste cijfer sinds 2006.[2] Bovendien kondigde Israël in november plannen aan om de bouw van 2000 nieuwe woningen op de Westoever, inclusief Oost-Jeruzalem, te versnellen.

· Sterke stijging van het geweld van kolonisten. Volgens VN-rapporten namen gewelddadige aanvallen van kolonisten tegen Palestijnen in 2011 met 50% toe tegenover 2010, en met meer dan 160% tegenover 2009. Sinds 2005 was er het afgelopen jaar het meeste geweld van kolonisten. Ook vernielden of beschadigden kolonisten bijna 10.000 Palestijnse olijfbomen en andere bomen, waardoor het levensonderhoud van honderden Palestijnse families werd bedreigd.[3] De daders gaan quasi straffeloos te werk: tussen 2005 en 2010 sloot de Israëlische politie bijna 90% van de klachten over geweld van kolonisten af zonder een aanklacht.

·  De dreiging van de verplichte verplaatsing van bedoeïenen. Als de Israëlische autoriteiten hun plannen in 2012 uitvoeren, dan dreigen 2300 bedoeïenen die in de periferie van Jeruzalem wonen verplicht en onwettig hervestigd te worden. Dit zou hun inkomen en hun traditionele levensstijl in gevaar brengen. Ook rurale gemeenschappen in de Jordaanvallei worden bedreigd met het vooruitzicht van vernielingen door de nederzettingenexpansie.

"Het Kwartet moet de aanhoudende nederzettingenexpansie en de vernielingen duidelijk bij de naam noemen: het zijn schendingen van het internationaal humanitair recht die Israël moet stoppen", meent Stefaan Declercq. 

"Israëls toenemende schendingen tonen de fundamentele ontoereikendheid van de benadering van het Kwartet. Het Kwartet moet begrijpen dat het niet kan bijdragen tot een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het conflict zonder garantie voor het respect voor het internationaal recht", betoogt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

Meer informatie:
Martin Konecny, directeur Crisis Action Brussel, 0484/60.12.83
Liesbet Goossens, humanitarian advocacy officer Oxfam-Solidariteit, 0497/91.01.98
Brigitte Herremans, medewerker Midden-Oosten Broederlijk Delen, 0475/35.50.53
Externe experten die meer info kunnen geven over de feiten uit het persbericht:
-          Izzat Zeidan, Palestinian Agricultural Relief Committee, Ramallah
-          Shawan Jabarin, Al Haq, Ramallah
-          Hila Aloni en/of Firas Alami, Yesh Din, Tel Aviv
-          Sarit Michaeli, B'Tselem, Jeruzalem
-          Salwa Daibis, Women's Center for Legal Aid & Counselling, Ramallah

Voetnoten:
[1] Recente cijfers van OCHA, het VN-agentschap voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken.
[2] Data van de Israëlische organisatie Peace Now.
[3] Recente cijfers van OCHA, het VN-agentschap voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken
[4] Rapport van Yesh Din, Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank, februari 2011.
Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel