Red het Yasuni park in het Ecuadoraanse Amazonegebied!

Al jarenlang werkt Accion Ecológica, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen, rond de problematiek van de vervuiling van de olieontginning in Ecuador en elders in de wereld. Wat begon als een gedurfd idee – hou de olie onder de grond en laat de internationale gemeenschap hiervoor betalen, kreeg vorm in een concreet plan om de olieontginning in het Yasuni park tegen te houden.

Het Yasunipark is een bijzonder waardevol stuk regenwoud in het Ecuadoraanse Amazonegebied, waar lokale en inheemse bevolking haar thuis heeft. Acción Ecologica zette samen met een brede coalitie van milieuorganisaties en sociale bewegingen een informatiecampagne op om dit gebied te vrijwaren van olieontginning
(zie: http://www.amazoniaporlavida.org/).

In juni 2007 verklaarde President Rafael Correa zich bereid om het olieveld ITT (Ishipingo-Tambococha- Tiputini) niet te exploiteren, op voorwaarde dat er internationale compensaties kunnen gevonden worden voor het behoud van de natuur. President Correa gaf de internationale gemeenschap tijd tot eind 2008 om de nodige fondsen (350 miljoen dollar per jaar) te verzamelen. Terwijl deze termijn naar zijn einde loopt, is het duidelijk dat er meer tijd nodig is om het voorstel bekend te maken en verdergaande financiële engagementen de internationale gemeenschap los te krijgen.

Vorige maand werd daarom in Spanje een internationale campagne gelanceerd voor het behoud van het Ecuadoraanse Yasunípark. De campagne, die begin november in België arriveerde, wordt aangevoerd door Anita Rivas, burgemeester van de Ecuadoraanse provincie Orellana, waar het Yasuni park zich situeert. De twee grote eisen van de campagne zijn:
  • Ten aanzien van de Ecuadoraanse overheid dat ze hun volledige steun verlenen aan het permanent en onvoorwaardelijk behoud van het Yasunipark waarbij de rechten van de lokale en inheemse bevolking gerespecteerd worden en zij volop betrokken worden in het beheersplan van het natuurgebied.
  • Ten aanzien van de internationale gemeenschap, dat zij zich engageren voor een nauwe samenwerking met de Ecuadoraanse regering om het Yasunipark te redden en dit financiëel ondersteunen op een manier dat het gebied onvoorwaardelijk behouden blijft en de rechten van de bevolking nu en in de toekomst gerespecteerd worden.
Het is van cruciaal belang dat zoveel mogelijk druk wordt uitgeoefend om dit plan alle mogelijke kansen te geven.


Onderteken de dringende oproep aan de Ecuadoraanse regering en aan de internationale gemeenschap om samen te werken voor het behoud van dit unieke stuk regenwoud.

Deel dit artikel