Stop het onderzoeksproject 'Law Train' met de Israëlische politie

In 2017 leeft het Palestijnse volk al 50 jaar onder militaire wetgeving en permanente controle. Ondanks de vele veroordelingen van de Palestijnse bezetting werken de Europese Unie, de Belgische regering en de KU Leuven samen met de Israëlische politie, en dan vooral op het vlak van ondervragingstechnieken in het kader van het onderzoeksproject 'Law Train'.

Willekeurige arrestaties zijn dagelijkse kost. 40 % van de Palestijnse mannen hebben al in een Israëlische gevangenis gezeten. De Israëlische veiligheidsdiensten beperken zich niet tot het arresteren van mannen, ook kinderen, vrouwen, activisten, Palestijnse volksvertegenwoordigers worden regelmatig gearresteerd.

Een verblijf in een Israëlische gevangenis gaat meestal gepaard met foltering of een onmenselijke behandeling.

Israël werd meermaals veroordeeld voor het gebruik van foltering of onmenselijke behandeling tijdens ondervraging van gevangenen, onder andere door het VN-comité tegen Foltering (nog in een rapport van mei 2016).

De Israëlische wetgeving beschouwt foltering niet als een inbreuk en de noodtoestand kan het gebruik van foltertechnieken verantwoorden tijdens de ondervraging van gevangenen die een “veiligheidsrisico” vormen.

Een recent artikel in de Israëlische krant Haaretz stelt dat de foltering die Israël gebruikt “slim” is omdat ze geen fysieke sporen nalaat, maar het is wel degelijk een vaak gebruike praktijk in Israël.

Onderzoeksproject 'Law Train'

Ondanks de vele veroordelingen werken de Europese Unie, de Belgische regering en de KU Leuven samen met de Israëlische politie, en dan vooral op het vlak van ondervragingstechnieken in het kader van het onderzoeksproject 'Law Train'.

Dit project begon op 1 mei 2015 en wordt gecoördineerd door de Bar-Ilan Universiteit in Israël.

Het project is gericht op het ontwikkelen van technologie om politieondervragingstechnieken te uniformiseren in het kader van de strijd tegen drugshandel.

De partners in het project zijn het Israëlisch Ministerie van openbare veiligheid (die de Israëlische politie en het Israëlische gevangeniswezen coördineert), het Ministerie van Justitie en de gerechtspolitie van Portugal, de Belgische FOD Justitie en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Guardia civil in Spanje.

Daarnaast nemen nog andere partners deel aan het onderzoek waaronder de afdeling criminologie van de rechtsfaculteit van de KULeuven.

Het project loopt tot 30 april 2018 en heeft een budget van € 5.095.687,5 waarvan de helft naar de Israëlische betrokken instellingen gaat. Door een campagne in Portugal hebben het Ministerie van Justitie en de gerechtspolitie daar zich in augustus 2016 teruggetrokken uit het project om ethische redenen.

Stop het onderzoeksproject Law Train

  • Het verbod op foltering is een dwingende norm onder internationaal recht, wat inhoudt dat de Europese Unie dat soort schendingen niet mag faciliteren en zelfs moet optreden om deze tegen te gaan. 

  • De Israëlische politie heeft haar hoofdzetel in Oost-Jeruzalem, in bezet Palestijns gebied. De Europese Unie mag geen samenwerking aangaan met een entiteit die deelneemt aan de kolonisatie en dus aan een oorlogsmisdaad (Statuut van Rome, artikel 8 b, viii).

Daarom eisen wij:

  • Het einde van de Europese en Belgische samenwerking met Israëlische instellingen die betrokken zijn bij schendingen van het internationaal humanitair recht en bij mensenrechtenschendingen;

  • De onmiddellijke stopzetting van de deelname van de FOD Justitie en de KU Leuven aan het projet LAW-TRAIN;

  • De onmiddellijke stopzetting van de financiering van dit project door de Europese Unie.
11.11.11 DOOR:

Teken de petitie

israel petitie tekenen

 

Deel dit artikel