Syrië: steun de civiele maatschappij en hou de hoop levend

Onderzoek van 11.11.11 toont dat er verschillende concrete mogelijkheden bestaan om de civiele maatschappij in Syrië te ondersteunen. 11.11.11 roept België en de EU op meer inspanningen te leveren om hun verbale steun aan de Syrische civiele maatschappij om te zetten in sterkere concrete daden.

11.11.11 onderzocht in het dossier "Keeping the Hope Alive II" hoe België de Syrische civiele maatschappij concreet kan steunen.

Het dossier identificeert vijf potentiële mechanismen hiervoor: de budgetlijn maatschappijopbouw (DGD), de budgetlijn vredesopbouw (Buitenlandse Zaken), flexibele VN-fondsen zoals het Turkey Humanitarian Fund (THF) en het Europese Madadfonds. Inspiratie kan ook gehaald worden in Nederland, dat een "Addressing Root Causes Fund" oprichtte dat openstaat voor Syrische projectaanvragen.

Syrische civiele maatschappij speelt sleutelrol

11.11.11 benadrukte al in eerder onderzoek de sleutelrol die organisaties van de civiele samenleving spelen in Syrië. Sinds dit jaar steunt 11.11.11 ook het NGO-netwerk SHAML, dat 6 Syrische civiele organisaties verenigt. De Europese Syriëstrategie benadrukt eveneens de centrale rol die lokale organisaties spelen om democratie, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en verzoening te promoten. 'Zonder civiele maatschappij is elk post-conflict proces of vrede een illusie', stelde Hoge EU-Buitenlandvertegenwoordiger Mogherini in juli 2017.

Ook minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo lijkt overtuigd. 'Syria's civil society plays a key role, both in helping the Syria of today to survive and in preparing to rebuild the Syria of tomorrow', stelde hij tijdens de Syriëconferentie in Brussel in april 2017. De beleidsnota Buitenlandse Zaken 2018 benadrukt eveneens het belang van ondersteuning van de Syrische civiele maatschappij.

Nood concrete daden

Meer inspanningen zijn echter nodig om die mooie woorden om te zetten in concrete daden. Als België ambieert om ook aan ontwikkeling te doen in Syrië, moet het meer steun geven aan de lokale organisaties die dergelijke inspanningen op het terrein uitvoeren.

11.11.11 roept de federale regering daarom op om op korte termijn duidelijk te maken op welke manier ze lokale civiele actoren, zowel humanitair als niet-humanitair, wil ondersteunen in Syrië.

Willem Staes
Beleids- en partnermedewerker Midden-Oosten

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels