'Tax Justice Day' brengt nuance in debat over belastingen

 

Nieuwe 'feestdag' in teken van rechtvaardige fiscaliteit


tax_justice_day_20110531
Het Financieel Actie Netwerk (FAN) viert op dinsdag 31 mei de allereerste editie van de 'Tax Justice Day'. Anders gezegd, de Dag van de Rechtvaardige Fiscaliteit.

Het FAN wil zo weerwerk bieden aan iedereen die pleit voor minder inkomsten voor de overheid.

De leden van het FAN zijn het ACV, de LBC-NVK, ABVV, ACLVB, Attac VLAANDEREN, BBL, KWB, Netwerk Vlaanderen, Oxfam-Solidariteit en 11.11.11. We doen dat samen met onze Franstalige vrienden van RJF (RĂ©seau pour la Justice Fiscale)

PricewaterhouseCoopers (PwC), een bekende internationale accountant en belastingadviseur, berekent ieder jaar wanneer de 'Tax Freedom Day' valt.
Dat is dan de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. "Pas vanaf de dag nadien werkt hij voor eigen rekening", is de gedachte.

De nieuwe Tax Justice Day van het FAN wil onderstrepen hoe belangrijk het wel is om belastingen te innen. Belastingen zijn een grote bron van inkomsten voor de overheid, die daarmee haar collectieve dienstverlening kan financieren, in het belang van de hele bevolking.

PwC telt elk jaar alle belastingen en sociale bijdragen op die de Belgische overheid int. Dat bedrag wordt dan gedeeld door het bruto binnenlands product (BBP). In 2010 leverde dat het cijfer van 43,3 procent op. PwC leidde daaruit af dat de Belgen tot 8 juni niets voor zichzelf verdienen. De inkomsten die ze verdienen tussen 1 januari en 8 juni, belanden in de vorm van belastingen en sociale bijdragen bij de overheid.

Populisme

Het FAN vindt de boodschap van PwC populistisch en ongenuanceerd.
Zo vertelt de berekening niets over de belastingdruk in de enge zin van het woord omdat de socialezekerheidsbijdragen - betaald door werknemers, werkgevers en zelfstandigen - worden meegeteld.

De berekening van PwC zegt al evenmin iets over de erg ongelijke verdeling van de belastingdruk. Arbeid wordt zwaar belast, kapitaal en vermogen veel minder. Stel dat we alleen kijken naar de vennootschappen. Die blijken op basis van hun gemiddelde effectieve aanslag al op 18 februari de Tax Freedom Day te mogen 'vieren'. Wie veel vermogen heeft, doet het nog beter. Voor hen valt de Tax Freedom Day al op de tweede dag van het jaar.

Ander verhaal

Met de nieuwe Tax Justice Day wil het FAN de andere kant van het verhaal tonen. Die andere kant is dat de Belgische belastingbetaler vanaf 1 januari op allerlei collectieve diensten kan rekenen. Degelijk en goedkoop onderwijs voor de kinderen, wegen, openbaar vervoer, bescherming enzovoort. Zonder genoeg belastinginkomsten kan de overheid nooit al die dienstverlening organiseren.

De overheid moet ervoor zorgen dat iedereen naar draagkracht bijdraagt voor de collectieve diensten. Beter begoeden moeten meer bijdragen dan anderen. Op dat punt schort er nog wel wat aan ons belastingstelsel. Inkomsten uit arbeid worden veel sterker belast dan inkomsten uit vermogen. De overheid talmt met het treffen van de juiste maatregelen om de sociale en fiscale fraude in te dijken.

Het Belgische overheidstekort moet tegen 2015 worden weggewerkt. De politici willen dat bereiken door te besparen. Het FAN wil met zijn campagne voor een rechtvaardige fiscaliteit beklemtonen dat er langs de inkomstenkant nog heel wat mogelijk is. De overheid moet de belastingen correct innen en grote vermogens meer laten bijdragen.

De eerste editie van Tax Justice Day vindt plaats op dinsdag 31 mei 2011. Afspraak om 14.00u op de Kunstberg in Brussel. Vlakbij het gebouw van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Werknemers weten waarom!

Meer informatie over Tax Justice Day? Daarvoor kan je terecht bij Eric Goeman
E-mailen kan via eric.goeman@skynet.be

Lees alle eisen van het Financieel Actie Netwerk op
www.hetgrotegeld.be.

Deel dit artikel