Tsunami-top: Oxfam: burgers moeten hun overheden op hun beloftes wijzen


Oxfam spoort de bevolking wereldwijd aan om hun leiders aan hun beloftes te houden en effectief bijna 4 miljard dollar steun voor de tsunami-ramp te voorzien, en eveneens zoals beloofd actie te ondernemen over schuldverlichting om de getroffen landen bij te staan.
"Leiders van over de hele wereld zitten terecht rond de tafel in Jakarta om een substantiële hoeveelheid hulp op lange termijn toe te kennen. De echte test zal echter later volgen: zullen ze hun beloftes ook houden als de ramp niet meer in de schijnwerpers van de media staat?" zegt James Ensor, Beleidsverantwoordelijke Oxfam, nu in Jakarta voor de tsunami-top.
"Overal ter wereld hebben mensen honderden miljoenen dollars geschonken om de overlevenden van de tsunami-ramp bij te staan. Zij hebben het recht om verontwaardigd te zijn als de overheden hun beloftes van vandaag in Jakarta niet houden," vervolgt Ensor. "Het geld dat ze toewijzen moet nieuw geld zijn, het mag niet weggenomen worden van bestaande ontwikkelingsprogramma's of van hulp voor andere humanitaire crisissen zoals in Sudan."
Oxfam roept de wereldleiders op tegemoet te komen aan de vraag van Kofi Annan om 1 miljard dollar aan contant geld vrij te maken om de noodhulp in de volgende zes maanden te financieren. Verder verwelkomt Oxfam de bevestiging van de leidersrol van de Verenigde Naties in het coördineren van de hulp en de wederopbouw.
Oxfam steunt de uitspraken van bepaalde leiders die pleiten voor een moratorium op de schuldaflossing voor landen die door de tsunami getroffen zijn, en die samen meer dan 300 miljard dollar moeten terugbetalen aan de rijke landen. "Het is moreel niet te verantwoorden dat de rijke landen miljarden aan schuldaflossingen binnenhalen van deze arme landen die nu zo lijden door de vernielingen," vervolgt Ensor.
Spreken over schuldmoratoria is niet voldoende - er moeten daden komen. Andere landen moeten het voorbeeld van Canada volgen en een schuldmoratorium afkondigen tijdens de vergadering volgende week van de Club van Parijs (een vergadering van kredietgevende landen). Een werkgroep met onder meer de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank moet opgezet worden zodat een plan kan uitgewerkt worden om de schulden te verminderen van de zwaarst getroffen landen.
"De wereldleiders hebben nu de verplichting om de wereldarmoede aan te pakken en tijdens de rest van 2005 de kwetsbaarheid van de bevolking te verminderen bij toekomstige rampen. Deze ramp van een nooit geziene omvang heeft miljoenen reeds arme mensen in Azië in een nog diepere armoede geduwd. Ondertussen blijven overal ter wereld mensen onnodig lijden en sterven, van Congo tot Soedan en elders. Deze ramp onderstreept de noodzaak dat rijke naties een einde te maken aan de armoede door hun hulp te verdubbelen, de schulden van de armste landen te annuleren en handel eerlijk te maken voor de ontwikkelingslanden," vervolgt Ensor.
Oxfam zal haar inspanningen verdubbelen om deze resultaten in 2005 te bereiken. De G8-bijeenkomst in Schotland in juli, de VN-Millenniumtop in september en de ministervergadering van de Wereldhandelsorganisatie in Hongkong in december, zijn drie cruciale bijeenkomsten waar de wereldleiders kunnen beginnen met het uitroeien van de armoede.

Deel dit artikel