'Veilig' opgeborgen op verplaatsing? Pax Christi reageert tegen voorstel export gevangeniswezen

Eureka! Meurisse (DS 2 okt.), Christaensen (DS 4 okt.) en Keppens (DS 5 okt.) lossen het probleem van de overvolle gevangenissen op door de Oost-Europese criminelen aan een Oost-Europese gevangenis te helpen. Onze gevangenissen zitten te vol. Hier ligt het te gevoelig om er bij te bouwen, nochtans komt er één in Namen. Dus laat ons het penitentiair systeem exporteren naar Oost-Europa en Noord-Afrika. De anderstalige gedetineerden zouden er zélf wel bij varen. Zo worden ze ‘veilig’ opgeborgen op verplaatsing. Probleem opgelost?

Was dat maar waar.Tijdens de Vlaamse Vredesweek die afsloot met de ondersteuning van de 0110-concerten werd algauw duidelijk dat sommige groepen in onze maatschappij zeer sterk aandringen op repressie, straffen en de harde aanpak. Moeten daders van geweld niet streng worden aangepakt? De vraag is verraderlijk. Uiteraard moet het kwaad bestraft worden. De initiatiefnemers van de Vlaamse Vredesweek 2006 stellen evenwel een ander accent prioritair,zeker wat de ondersteuning van jonge daders betreft. We vinden dat er meer opvang van jongeren in conflictsituaties moet komen. Niet door te focussen op het letterlijk vastzetten van daders, maar juist door het openstellen van het debat over de begeleidingsproblematiek van o.m. de jongeren in conflict. Daar wringt het schoentje: welke begeleiding bieden we hen aan?

Door criminelen op te bergen lossen we het probleem van de juiste begeleiding niet op. Daarom vragen wij aan de politieke overheid om meer mensen en middelen vrij te maken voor initiatieven waarin zulke jongeren samen met andere jongeren in hun levenscontext worden begeleid en ondersteund. We denken daarbij aan ‘shelters’ en centra voor actieve netwerk- en omgevingsondersteuning – zowel in slachtoffer- als daderrol. Tevens denken we aan peer mediation: conflictbemiddeling door en voor gelijken, waar geweldloze samenspraak aangeleerd en toegepast kan worden.

Kortom, twee belangrijke haalbare politieke eisen:

  1. aandacht en financiële middelen om meer veilige huizen en centra voor omgevingsondersteuning op te richten i.p.v. mensen letterlijk vast te zetten in gevangenissen en instellingen waar ook ter wereld.
  2. meer steun voor educatieve projecten met de klemtoon op vredesopbouw en gelijkheid voor meisjes en jongens. Projecten die jongeren vooruit helpen om geweldloos conflicten te beheersen.

De teneur van resp. de directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen, de doctor in de criminologische wetenschappen en de procureur des konings van Veurne is te eenzijdig als het over de export gaat van het gevangenismodel dat hier in België gehanteerd wordt. Zal men ook vredeseducatie als vorm van geweldpreventie in het allesomvattend akkoord voor het gevangeniswezen opnemen? We vragen ons net als Christiaensen af of de strafuitvoering die elders plaatsvindt het herstellend werken met daders en slachtoffers niet op een helling plaatst, in zo verre het hier al fatsoenlijk zou gebeuren (denk maar aan de lange wachtlijsten bij vb. time-outprojecten)?

Het runnen (niet het bouwen) van een gevangenis kost om en bij de 4 miljoen euro per jaar. De heer Willy Van Damme van het Oranjehuis van Heule bedient met zijn begeleidingsstrategie meer jongeren met betere resultaten en met veel minder geld en middelen. Arktos vzw kan aan alle vragen voor begeleiding wegens een tekort aan middelen niet voldoen en Hilde Stockman van House of Colours uit Hoogstraten hanteert effectieve begeleidingstechnieken om jongeren uit Oost-Europa en Afrika vanuit een zelfredzaamheidtraining aan betere wal te helpen. We zouden het alvast verstandig vinden om deze bevindingen ook te exporteren en in aanmerking te brengen voor een doorgedreven samenwerking met Oost-Europa en Noord-Afrika. Zo helpen we met een betere begeleiding en vredesopvoeding daders en slachtoffers vooruit om conflicten geweldloos te beheersen.

Vredesweek

Deel dit artikel