Volgehouden lobby voor Financiële Transactietaks loont


Tobin actie 111111Na vele jaren actie en politiek lobbywerk zit er een Europese Financiële transactietaks (FTT) aan te komen. De taks zou alvast ingesteld kunnen worden door een groep van elf EU-landen. België doet mee. Voor ons en de vele andere organisaties die aan de Tobinkar hebben getrokken is dat een succes, maar het werk is niet af. 
Op donderdag 14 februari kondigde Europees commissaris voor belastingzaken Semeta aan dat de Commissie haar akkoord gaf voor een versterkte samenwerking tussen elf EU-lidstaten voor het instellen van een financiële transactietaks, op basis van een nog verder te onderhandelen voorstel van de Commissie zelf. Naast België gaat het om Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Portugal, Griekenland, Estland, Sovenië en Slowakije.

Daarmee komt de FTT stilaan dichtbij. Semeta maakt zich sterk dat er tegen juni een onderhandeld voorstel ligt en dat er al vanaf begin 2014 kan worden geïnd. Semeta is een optimist. Maar het kan.

 

 

Champagne?

Hebben we na heel wat jaren actie en lobbywerk dan eindelijk een belangrijk strijdpunt gerealiseerd?

Er mag zeker een pluim op de hoed voor de vele acties die  op Belgisch, Europees en internationaal niveau zijn gevoerd. Ronduit voorbeeldig werk, met sterke argumenten, goede samenwerking binnen de netwerken, de juiste politieke contacten, kort op de bal lobbywerk op nationaal en EU-niveau, een goede timing met afwisseling van discreet politiek werk en uitbundige gekostumeerde straatacties, een portie geluk, en de zware druk van de financiële crisis.

En er is natuurlijk ook de publieke verontwaardiging over de 'belastingoptimalisatie' van de grote financiële bedrijven en multinationale ondernemingen.

We houden de champagne toch nog even in de koelkast. Het voorstel van de Europese Commissie dat als basis voor de verdere onderhandelingen moet dienen is niet slecht. Het voorziet een belasting van 0,1% op een brede waaier van financiële transacties. Het laat de twee partners in een transactie betalen, dus ook handelaars uit andere landen als die met de elf deelnemende landen transacties doen. Er werden extra mechanismes ingebouwd om 'vluchtroutes' dicht te metselen. Ook de afgeleide producten worden belast. De directe opbrengst wordt geraamd op 34 miljard euro per jaar.

 

 

Nog niet voor nu

Er zijn minpunten, zoals het niet belasten van gewone munttransacties en het laag (met 0,01%) belasten van de afgeleide producten daarvan. En de complete vaagheid over het gebruik van de middelen.

Wat er nu ligt is een voorstel om de opbrengst voor een derde in de landen zelf te houden en twee derden in de Europese begroting te stoppen (de elf landen krijgen dan wel een korting op hun eigen 'normale' bijdrage aan het EU-budget).

Ook de tegenstanders geven zich nog niet gewonnen het commissievoorstel kan nog worden afgezwakt. Wat bijvoorbeeld als Nederland aankondigt dat het wil meedoen met de elf als zijn pensioenfondsen buiten schot blijven?

Dat soort knabbel- en snoeiwerk moeten we absoluut vermijden. De taks zou ook nog veel meer zijn nut bewijzen als die op algemeen Europees niveau of globaal niveau wordt toegepast. Het lijkt nu nog politiek onhaalbaar maar we moeten het blijven proberen.
 

 

 

3 opdrachten

In de komende maanden hebben we zeker nog drie opdrachten.

Een: beletten dat in de verdere onderhandelingen het voorstel van de taks niet wordt afgezwakt.
Twee: verzekeren dat de opbrengst van de taks niet in bodemloze budgetputten verdwijnt, maar concreet gebruikt wordt voor sociaal beleid in Europa, voor extra financiering van ontwikkeling, en voor de strijd tegen klimaatverandering.
Drie: verder werken aan de uitbreiding van de FTT naar meer EU-landen, en naar andere regio's.  
 

Rudy De Meyer, Adjunct-directeur 11.11.11Deel dit artikel