Vragen en antwoorden over Lokaal Mondiaal Beleid

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Heb je nog andere vragen of vind je niet het verwachte antwoord, contacteer ons dan!

Wat is een GROS?

GROS staat voor Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking maar ook andere namen, zoals 'Werelddraad' of 'Noordzuidraad' worden gebruikt.

In de GROS zetelen lokale vrijwilligersgroepen van ngo's, 4de Pijlerorganisaties, de lokale overheid (schepen, ambtenaar) en andere geïnteresseerden in mondiale samenwerking. Het is hét kanaal voor inspraak en participatie in het Mondiaal Beleid van een gemeente.
Een GROS kan bijvoorbeeld advies verstrekken rond het beleid van een gemeente, activiteiten organiseren rond mondiale thema's, afspraken maken over de verdeling van financiële steun aan organisaties en personen die werken rond duurzame ontwikkeling.

Meer informatie over een GROS, lees je hier.

Ik wil graag een GROS oprichten

Neem dan zeker contact met ons op. We begeleiden je graag gedurende het hele proces. We helpen je zoeken naar andere geïnteresseerden, helpen je brainstormen over een goede visie, helpen met het opstellen van statuten en/of een jaarplan tot de uiteindelijke officiële erkenning van jouw GROS door de gemeente.

Onze GROS wil meer beleidsbeïnvloedend werken. Hebben jullie tips?

We verzamelen goede voorbeelden van beleidsbeïnvloedend werk op lokaal niveau. Die voorbeelden vind je hier.

Op de website voor adviesraden van De Wakkere Burger vzw vind je ook een stappenplan voor het schrijven van een sterk advies.

Ik ben op zoek naar een nieuwe of sterkere dynamiek binnen mijn GROS

De Wakkere Burger vzw ontwikkelde een online vormingstool voor het herdynamiseren van sport- en andere adviesraden. Deze online vorming is een mix van tekst, animatiefilmpjes en interviews en is ook geschikt voor andere adviesraden, zoals een GROS. Daarnaast hebben zij ook een interessante publicatie ‘Advies-GPS’ die je de richting wijst richting een sterke adviesraad. Je kan het hier bestellen.

Hou daarnaast zeker ook onze kalender van de 11.11.11.-Ateliers in het oog, want misschien plannen we binnenkort een vorming samen met De Wakkere Burger in jouw buurt!

Kunnen wij financiële middelen krijgen van onze stad of gemeente?

Een stad of gemeente die een beleid voert rond duurzame ontwikkeling en een leefbare wereld voor iedereen voorziet budget om organisaties en initiatieven te ondersteunen. In het ideale geval is de verdeling van deze middelen gereglementeerd via een subsidiereglement. Meer hierover lees je hier.

Als je stad of gemeente subsidies geeft voor mondiale projecten, kan je die meestal gewoon terugvinden op de website van je gemeente zelf.

Ik wil graag een activiteit organiseren en ben op zoek naar inspiratie

Neem eens een kijkje op onze pagina met inspirerende voorbeelden.

Wat is een 4de Pijlerorganisatie?

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, migrantengroepen, enzovoort zetten zelf een project van internationale solidariteit op in het Zuiden. De 4de Pijler is een verzamelnaam voor al deze burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden.

Naar schatting zijn vanuit Vlaanderen minstens 1.300 4de Pijlerinitiatieven wereldwijd actief. 30.000 tot 60.000 vrijwilligers zijn op die manier betrokken bij een ‘eigen’ project in het Zuiden. En jaarlijks zouden deze initiatieven in ons land tussen 47 à 68 miljoen euro inzamelen om hun projecten te steunen.

Meer weten, surf naar www.4depijler.be

Onze gemeente wil werk maken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Waar kan ik meer informatie vinden?

Er is een cruciale rol weggelegd voor steden en gemeenten in het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Meer hierover lees je hier.

Zoek je informatie hoe dit concreet kan worden opgenomen in het meerjarenplan van je gemeente, dan verwijzen wij graag door naar de website van VVSG over SDG's en Beleid.

Wat is een FairTradeGemeente?

FairTradeGemeente is een titel voor gemeenten die zich hebben verbonden aan eerlijke handel, ofwel fairtrade. FairTradeGemeenten en haar inwoners hebben veel aandacht voor eerlijke handel. Zo werken de lokale overheid, bedrijven en burgers samen om de verkoop en de promotie van eerlijke producten te vergroten.

In Vlaanderen startte de campagne in 2004 als een concrete tool binnen de campagne ik ben verkocht. Sinds 2007 loopt de campagne zelfstandig voort en steunt ze ondertussen op meer dan 1.000 actieve vrijwilligers. De initiatiefnemende organisaties zijn Fairtrade Belgium, Oxfam-Wereldwinkels en Rikolto. Ook 11.11.11 werkt mee als partner.

Meer info?

Hoe kan onze gemeente aan de slag rond het klimaat?

Op de site provincies.incijfers.be kan iedereen de klimaatprestaties van zijn gemeente raadplegen. Dat doe je door bovenaan de website je gemeente te zoeken en vervolgens op het icoon voor 'klimaat' te klikken. Het rapport bevat cijfers over de uitstoot van huishoudens, de dienstensector en kmo’s, verkeer en landbouw. Ook energie- en renovatiepremies, de productie van hernieuwbare energie en het potentieel voor zonnepanelen op de daken staan in het rapport. De cijfers komen onder meer van de Vlaamse overheid en Fluvius.

Moet jouw gemeente dringend meer doen rond klimaat? Wil je hen het duwtje geven dat ze nodig hebben? Lees dan in dit artikel hoe je dit kan doen.

Welke bestuursniveaus houden zich bezig met ontwikkelingssamenwerking?

Ontwikkelingssamenwerking is een opdracht van elk bestuursniveau. Naast de gemeente is ook elke provincie, Vlaanderen en de federale overheid bevoegd. Ze leggen allen eigen accenten en werken aanvullend.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels