Waarom Postbus Luxemburg geen verrassing is

Het is niet de eerste keer dat Luxemburg in het oog van de storm terechtkomt over haar fiscale politiek

Op 27 maart 2018 berichtte de krant De Tijd dat de 100 rijkste Belgen maar liefst 48 miljard euro hebben ondergebracht in postbusvennootschappen in Luxemburg. Zoals blijkt uit de ruim 1,5 miljoen geanalyseerde documenten, blijft Luxemburg een populaire bestemming voor fiscale optimalisatie. De fiscale concurrentiestrijd binnen Europa komt voorlopig nog niet tot stilstand.

Fiscale optimalisatie blijft populair

Het onderzoek van de Tijd liegt er niet om. Van de 100 rijkste families in ons land zijn er maar liefst zes op tien aanwezig in Luxemburg. Wanneer we kijken naar de 50 rijkste families is dit zelf acht op de tien. Opnieuw wordt in vele gevallen gebruik gemaakt van zgn. postbusvennootschappen. Dit zijn vennootschappen die doorgaans enkel bestaan op papier, in dit geval met een officiële zetel in Luxemburg.

In totaal bevindt er zich zo'n 48 miljard euro van Belgische families in meer dan 160 postbusbedrijven. Op die manier kunnen ze dividenden (= winstuitkering uit aandelen) belastingvrij innen. In België worden zulke dividenden immers wel belast. Door hun vermogen onder te brengen in Luxemburg verliest België dus waardevolle belastinginkomsten.

Lessen uit het verleden

Het is niet de eerste keer dat Luxemburg in het oog van de storm terechtkomt over haar fiscale politiek. Het LuxLeaks schandaal bracht enkele jaren geleden aan het licht hoe bedrijven via geheime constructies in Luxemburg op grote schaal belastingen konden ontwijken.

Toch zijn er wel degelijk lessen getrokken uit het Luxleaks schandaal, en uit fiscale schandalen zoals de Panama Papers die daarop volgden. Het systeem van automatische uitwisseling van bankgegevens, dat is overeengekomen binnen de OESO, zorgt voor een betere samenwerking tussen belastingadministraties.

Ook de richtlijnen overeengekomen binnen Europa maken het voor bedrijven en individuen moeilijker om de regels te omzeilen. Zo moeten Europese landen een antimisbruikbepaling voorzien om agressieve belastingplanning door bedrijven tegen te gaan. Als lidstaat valt ook Luxemburg onder deze richtlijnen. Toch blijft het land bijzonder populair voor haar gunstige fiscale regime, iets waar vooral de Luxemburgse economie veel bij wint. Postbusvennootschappen betalen in Luxemburg jaarlijks een minimumbelasting van 4.815 euro aan de fiscus. Dit is aanlokkelijk, en door het grote aantal postbusbedrijven (meer dan 50.000) liggen de totale inkomsten voor Luxemburg bijzonder hoog

Fiscale concurrentie nog niet voorbij

Luxemburg is zeker niet het enige land dat fiscaal aantrekkelijk wil blijven. Verschillende lidstaten zijn in hetzelfde bedje ziek. Eerder deze maand wees de Europese Commissie ook België met de vinger omdat ons land onvoldoende inspanningen doet om belastingontwijking tegen te gaan. Ons belastingstelsel heeft volgens de Commissie nog teveel uitzonderingsregels voor het belasten van bedrijven. Deze uitzonderingsregels kunnen misbruikt worden voor belastingontwijking en versterken de fiscale concurrentie binnen Europa.

Om fiscale gunstregimes een halt toe te roepen, moet deze fiscale concurrentie plaatsmaken voor fiscale samenwerking.

Er worden belangrijke stappen gezet. Het systeem van automatische uitwisseling van gegevens bijvoorbeeld leverde de Belgische fiscus al zo'n 529.904 inlichtingen op over Belgische rekeninghouders in het buitenland. Door deze samenwerking wordt geld verbergen in het buitenland al een pak moeilijker.

Maar we zijn er nog niet. Voor echte fiscale samenwerking is een verdere harmonisering van de vennootschapsbelasting, zoals wordt onderhandeld door de EU, cruciaal. Het is belangrijk dat België mee aan de kar trekt opdat deze harmonisering niet op de lange baan komt, willen we een volgend postbusverhaal vermijden. Europa heeft sinds vorig jaar een zwarte lijst van belastingparadijzen. Deze bevat niet-EU landen die niet instemmen met afspraken rond transparantie en fair tax. Het is evenwel niet coherent als individuele Europese lidstaten wel blijven vasthouden aan belastingregels die vatbaar zijn voor misbruik.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels