Wereldleiders, terug aan de onderhandelingstafel!

Op het einde van de klimaattop van Kopenhagen hebben de meeste landen een princiepsakkoord goedgekeurd. Deze tekst biedt echter geen garanties en houdt geen rekening met de belangen van de meeste ontwikkelingslanden. De wereldleiders moeten dan ook terug aan de onderhandelingstafel!

Zaterdag 19 december was de sfeer moedeloos en teneergeslagen bij de uitgang van het Bella Center. “Met het aantal ngo-vertegenwoordigers op de conferentie dat iedere dag verder beperkt werd, was het moeilijk om nog veel protest aan te tekenen. Veel deelnemers keren dan ook zwaar ontgoocheld en kwaad terug naar huis”, zegt Brigitte Gloire, beleidsmedewerker klimaatverandering bij Oxfam-Solidariteit.

Het gebrek aan vertrouwen tussen de onderhandelaars is nog groter dan voor Kopenhagen. Daarom is het nu zo belangrijk om dit vertrouwen te herstellen en een nieuw elan te geven aan de klimaatonderhandelingen. Lees het volledige verslag van de top in Kopenhagen in het Oxfamrapport "Climate change: get back to the table".

BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel