Wie spreekt van 300.000 klimaatdoden?klimaat floods[Foto: Philip Roeland via photopin cc]

De klimaatverandering is geen ver toekomstverhaal, het is een scenario dat zich nu al volop afspeelt, vooral het Zuiden ondervindt nu al de zware gevolgen van een veranderend klimaat.  Er zijn nu al zo'n 300.000 klimaatslachtoffers per jaar. Maar vanwaar komt dit cijfer eigenlijk?

Door de opwarming van de aarde neemt de hoeveelheid drinkbaar water af. Woestijnen rukken op, en door het smelten van gletsjers drogen rivieren geleidelijk aan op. Aan de andere kant stijgt de zeespiegel door het smelten van het ijs van de noord- en zuidpool. En door allerlei klimatologische veranderingen verandert ook ons weerpatroon volledig, met vooral meer extreem weer als gevolg: meer stormen, meer hittegolven, meer zware regenval.

Klimaatverandering heeft bovendien een verregaande impact op andere wereldproblemen: voedsel, water, gezondheid, conflicten, migratie, economische en sociale stabiliteit...


De cijfers zijn hallucinant: nu al meer dan 300.000 klimaatdoden per jaar!

Een cijfer dat bovendien nog zal stijgen. In 2030 zou klimaatverandering jaarlijks het leven kosten aan een half miljoen mensen. 300.000 klimaatslachtoffers komt ongeveer overeen met een jaarlijkse tsunami in de Indische Oceaan. Een half miljoen staat ongeveer gelijk aan het aantal vrouwen dat per jaar sterft aan borstkanker. Maar hoe kan je op het aantal dodelijke slachtoffers van de klimaatopwarming een cijfer kleven?


Dit cijfer is niet uit de lucht gegrepen.

Het is gebaseerd op een studie van het Human Impact Report Climate Change die werd uitgevoerd naar aanleiding van de Klimaatconferentie in Kopenhagen van 2009. In hun rapport met de veelzeggende titel 'The Anatomy of A Silent Crisis' maken de auteurs een overzicht van het klimaatvraagstuk en berekenden hoeveel mensen worden getroffen door de klimaatverandering. De studie kreeg de medewerking van onder andere Kofi Annan, Saleemul Huq, Jeffrey Sachs en Magareta Wahlström.


Voor het onderzoek ging men uit van twee stellingen, nl.:


 1. Van het aantal bijkomende weergerelateerde rampen tussen 1980 en nu wordt 40 procent toegeschreven aan de klimaatopwarming.

 2. 4 procent van het aantal mensen dat ernstig getroffen wordt door de achteruitgang van het leefmilieu, is te wijten aan klimaatverandering (hiervoor baseert men zich op negatieve gezondheidseffecten).

De onderzoekers keken zowel naar de directe als indirecte gevolgen van klimaatopwarming.
De directe gevolgen van klimaatopwarming zijn bijvoorbeeld overstromingen en droogte. Mensen die sterven als gevolg van hogere temperaturen en extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, zomersmog, overstromingen, wateroverlast, stormen en bosbranden.


Naast deze directe gevolgen heeft klimaatverandering ook een rist van indirecte gevolgen.

Voorbeelden hiervan zijn de vermindering van landbouwgrond, woestijnvorming, de stijging van de zeespiegel, veranderende neerslagpatronen, verzilting van rivierdelta's, verlies aan biodiversiteit,...


De impact van deze geleidelijke veranderingen ten gevolge van de klimaatopwarming is immens.

Minder toegang tot drinkwater, gezondheidsproblemen, minder opbrengsten van landbouw en visserij, voedselonzekerheid, hongersnood, massamigratie, toename van infectieziekten door de verspreiding van muggen en vliegen, ...grafiek klimaatslachtoffers
Klik op de foto voor een grotere versieAl deze mogelijke gevolgen in acht genomen, kwamen de onderzoekers op een totaal van 315.000 klimaatslachtoffers, nu al. Daarbij blijkt dat de impact van de indirecte gevolgen op de mens nog veel groter zijn dan de directe gevolgen.

Meer dan 90 procent zijn het gevolg van een achteruitgang van het leefmilieu. Het hoeft niet vermeld dat het grootste deel van hen in het Zuiden vallen. Zij leven vaak in meer kwetsbare regio's, zijn veel meer afhankelijk van hun omgeving en landbouw, en hebben niet de middelen om zich te wapenen tegen de gevolgen.Waar vallen de slachtoffers?


De meest kwetsbare groepen wonen in Sub-Saharaans Afrika, Zuid en Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika, kleine eilandstaten en het noordpoolgebied. De volgende landen en regio's worden beschouwd als het meest kwetsbaar voor klimaatverandering:


 • Landen kwetsbaar voor droogte. (De meest getroffen landen zijn Niger, Soedan, Ethiopië, Somalië, Jemen, Iran, West en Noord-China.)

 • Sub-Saharaans Afrika als gevolg van kwetsbaarheid voor droogte en overstromingen. (De meest getroffen landen zijn Kenia, Oeganda, Tanzania, Nigeria, Mozambique en Zuid-Afrika.)

 • Zuid en Zuidoost-Azië als gevolg van het smelten van de Himalaya, droogtes, overstromingen en stormen. (De meest getroffen landen zijn India, Pakistan, Bangladesh, Zuid en Oost-China, Myanmar, Vietnam, Filippijnen en Indonesië.)

 • Latijns-Amerika en delen van de VS als gevolg van watertekorten en overstromingen. (De meest getroffen landen zijn Mexico, de Andes-landen, Peru en Brazilië.)

 • Kleine eilandstaten in ontwikkeling als gevolg van stijging van de zeespiegel en cyclonen. (De meest getroffen landen zijn de Comoren eilanden, Kiribati, Tuvalu, de Maldiven en Haïti.)

 • De Arctische regio als gevolg van het smelten van de ijskappen. De regio met het grootste risico is sub-Saharaans Afrika. Droogte is het meest waarschijnlijke in Burkina Faso, Mozambique, Rwanda, Somalië en Tanzania, terwijl Malawi, Mozambique, Nigeria, Somalië, Soedan en Tanzania worden beschouwd als bijzonder gevoelig voor overstromingen.
  Overstromingen zijn ook waarschijnlijk in Zuid-Azië (Afghanistan, Bangladesh en Nepal).

  De gebieden met de grootste kans op hevige stormen zijn de kusten van Oost-Afrika (Mozambique, Madagascar), Zuid-Azië (Bangladesh) en het Zuid-Oosten en binnenland van de VS.
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel