Praktische informatie over het fiscaal attest voor je giften

Vanaf het aanslagjaar 2013, d.w.z. voor inkomsten en giften vanaf 2012, wordt het belastingvoordeel anders berekend (wet van 13.12.2013). Voor het totaal van je giften (minstens 40 euro per jaar per erkende vereniging) wordt een forfaitaire belastingvermindering van 45% toegekend.

tax formAls je bijvoorbeeld voor 100 euro giften hebt gedaan in 2012, zal je 45 euro minder belastingen aangerekend worden. Tot vorig jaar werden de giften afgetrokken van uw bruto belastbaar inkomen en was het belastingvoordeel dus afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

De gegevens die toelaten jouw gift af te trekken van je belastingen, zijn voortaan - behalve uitzonderlijke gevallen - vooraf ingevuld op je belastingaangifte onder de code 1394. Deze gegevens worden door vrijwel alle organisaties rechtstreeks aan de belastingadministratie overgemaakt (via Belcotax-on-Web).

Het fiscaal attest is in de eerste plaats bestemd voor jezelf. Houd het ter beschikking van uw controlekantoor en bewaar het gedurende 5 jaar.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel