Indonesië en Peru: goed nieuws voor het milieu

Indonesië en Peru: goed nieuws voor het milieu

Grote papierproducent belooft ontbossing te stoppen

APP, één van de grootste papierproducenten ter wereld, beloofde op 5 februari officieel om geen hout meer te verwerken dat gekapt werd in natuurlijke bossen.

Bericht van onze partner Walhi in Indonesië: "Beleidsbeïnvloeding is een werk van lange adem. Dikwijls voel je je een dwerg die tegen een reus vecht. Daarom voelt het zo goed als je af een toe goed nieuws ontvangt.

APP, één van de grootste papierproducenten ter wereld, beloofde op 5 februari officieel om geen hout meer te verwerken dat gekapt werd in natuurlijke bossen. Het is een belofte, dat weten we. We zullen waakzaam moeten blijven, maar het is wel een grote stap voorwaarts.

Proficiat aan alle 'forest campaigners' in Indonesië en in het bijzonder aan onze lokale Walhi-equipes, deden uitstekend werk."

De firma APP verloor de voorbije jaren verschillende contracten met grote bedrijven zoals de levensmiddelenproducent Kraft en speelgoedfabrikant Mattel omwille van haar milieuonvriendelijke praktijken.

Een ander milieubeleid is dringend nodig in Indonesië. Het land was de voorbije jaren 's werelds derde grootste uitstoter van broeikasgassen, 70 procent daarvan is te wijten aan ontbossing.

peru mijnsite vervuiling

Mijnproject grondig bijgestuurd

Na 12 jaar druk op het mijnbedrijf en de overheid zijn strengere milieuvoorwaarden voor het mijnproject Quellaveco nu een feit.

Toen in 2000 de milieu-impactstudie van een nieuwe mijn in Zuid-Peru werd goedgekeurd, tekenden de omliggende gemeenschappen protest aan. Ze wisten hoe erg de waterhuishouding in een aangrenzende zone was aangetast door 40 jaar koperontginning.

Onze partnerorganisatie LABOR ondersteunde hun acties om betere voorwaarden af te dwingen voor het Quellaveco mijnproject.

Na 12 jaar druk op het bedrijf en de overheid zijn strengere voorwaarden nu een feit. LABOR investeerde veel in de dialoog tussen de verschillende betrokkenen.

Volgens het akkoord zal Quellaveco de schaarse watervoorraden minder aanspreken dan gepland. Het zal ook grote waterreservoirs voor de landbouw aanleggen. Verder zal milieuvriendelijker technologie gebruikt worden in de verschillende fases van de erts- en afvalverwerking.

Het bedrijf investeert 300.000 euro in een ontwikkelingsfonds voor de regio. Voor de omwonenden is het heel belangrijk dat formeel aanvaard werd dat zij regelmatig milieucontroles kunnen laten uitvoeren.

Het is voor de inheemse gemeenschappen zeer moeilijk om grote investeringen van machtige bedrijven in vraag te stellen. Gelukkig kon hier met veel geduld én veel moed een akkoord gesloten worden. Een akkoord dat een groot verschil maakt voor de mensen en het ecosysteem.

Deel dit artikel