Opkomen voor arbeidsrechten

Wereldpartners India

arbeidsrechten-india

In samenwerking met Wereldsolidariteit ondersteunt 11.11.11 in Zuid-India al meer dan twintig jaar Areds, de Organisatie voor Bewustmaking en Ontwikkeling op het Platteland.

Areds zet zich in de eerste plaats in voor de emancipatie van de dhalits. Deze term omvat niet alleen de kastelozen, maar ook de laagste kasten binnen de Indiase samenleving. In de aanpak van Areds staan vorming en bewustmaking centraal. Dat is immers een basisvoorwaarde om je rechten te kunnen afdwingen.

In India werkt 94% van de actieve bevolking in de informele sector. De arbeidsrechten die gelden in de formele sector, dat zijn de overheid en de grotere bedrijven, zijn hen onbekend. Daar probeert Areds verandering in te brengen. Daarom heeft onze partner de krachten gebundeld met een aantal vakbonden en andere sociale organisaties in de Campagne over de Arbeidsrechten binnen de Informele Sector. Samen lieten ze een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de werkomstandigheden van arbeidskrachten in deze sector. Een aantal resultaten uit het onderzoek:

  • 64% van de werkers is niet op de hoogte van de arbeidswetgeving
  • 99% van de bouwvakkers heeft geen contract
  • 58% van de landarbeiders begon te werken voor hun tiende verjaardag
  • 56% van de huishoudwerkers heeft al ongewenste intimiteiten doorgemaakt
  • 46 mensen per uur sterven door werk gerelateerde problemen

De studie diende als basis voor lobbywerk in verschillende deelstaten en op nationaal vlak. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van Tamil Nadu, de deelstaat waarin Areds actief is, publiceerden de sociale organisaties de Verklaring van Madurai. Dit manifest met eisen in verband met inkomen en sociale bescherming is in grote mate gebaseerd op de bevindingen en aanbevelingen in de studie. De verklaring zal ook de komende jaren de basis vormen voor de strijdpunten van de sociale bewegingen in de regio.

Deel dit artikel