1 FT Opbouwwerker Sint-Niklaas

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

heeft een voltijdse vacature (38u/week) van bepaalde duur (6 maanden)

OPBOUWWERKER (M,V,X) IN SINT-NIKLAAS

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen wenst op korte termijn over te gaan tot de aanwerving van een opbouwwerker (38u/week), voor de ondersteuning van het onderwijsopbouwwerkteam in Sint-Niklaas.

Wie zijn wij?

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen werd in 1985 opgericht en is een van de acht vzw’s in Vlaanderen die erkend is als Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw. Veertig gemotiveerde professionele medewerkers en een honderdtal vrijwilligers staan in voor een waaier aan sociale projecten en initiatieven in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten met uitzondering van de stad Gent. 

Samenlevingsopbouw zet in op het garanderen van de sociale grondrechten voor mensen in maatschappelijk kwetsbare positie. Opbouwwerkers doen dit door mensen sterker te maken en samen met hen te zorgen voor een doeltreffender en socialer lokaal beleid. Daartoe zetten ze projecten op waarmee ze naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele maatschappelijke problemen.

Samenlevingsopbouw is op twee terreinen actief:

- Het realiseren van sociale grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen (met bijzondere focus op het recht op Huisvesting, Onderwijs, Arbeid en Maatschappelijke dienstverlening);

- Het versterken van territoriale aandachtsgebieden (hoofdzakelijk achtergestelde buurten).

Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten:- Versterken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers agogisch werken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. Ze vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal. 
- Duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen bepleiten. Deze kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpakken. Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale beleidsniveau.

Onze organisatie hecht tenslotte veel belang aan het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden. We werken op het terrein nauw samen met gemeentebesturen, OCMW’s, middenveldorganisaties, armoedeverengingen, welzijnsorganisaties en vrijwilligers. Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw kan je terugvinden via onze website: www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen.

Plaats van tewerkstelling

Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas

Indiensttreding/contract

Bij voorkeur starten rond eind maart of begin april 2020
Voltijds contract van bepaalde duur (6 maanden vanaf de datum van indiensttreding)

Voltijds contract van bepaalde duur (6 maanden vanaf de datum van indiensttreding)

Situering van het project

Met Het project – Kansarm, maar niet kansloos – Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen – focusten we ons op de thuiscontext van het (schoolgaande) kind. Concreet werkten we in Sint-Niklaas verder op de noden die via 30 diepte-interviews bij kwetsbare gezinnen werden geformuleerd. Via de werking van een oudergroep diepen we een aantal thema’s inhoudelijk uit. We gaan na welke oplossingen de betrokken mensen zelf zien zodat hun kwetsbare positie zou kunnen verbeteren. Vanuit deze vaststellingen gaan we de dialoog aan met oplossingsactoren, en zetten we acties op om, als het kan, zelf mee aan oplossingen te werken. Daarnaast zetten we in op een ruim overlegplatform ‘Kansen voor kinderen’ waarin o.a. kinderopvang, onderwijs, welzijn, armoedeorganisaties, doelgroepvertegenwoordigers, stad en OCMW samenwerken.

Vanuit dit netwerk wordt werk gemaakt van betere informatiedoorstroming en samenwerking rond kinderarmoede en armoedebestrijding, van sensibilisering zowel naar professionelen als naar kwetsbare gezinnen. Diverse concrete instrumenten ontstaan hieruit; zo onder meer een uitgebreid sensibiliserings- en vormingspakket voor scholen en kinderopvanginitiatieven over armoede en de noodzaak om met een positieve bril naar kwetsbare kinderen te kijken. We ontwikkelden ook een signalenkaart en signalenbundel armoede (één voor onderwijs en één voor kinderopvang). Dit is een instrument om leerkrachten en mensen die in de kinderopvang werken te helpen om armoede vroeg te detecteren. De bundel geeft tal van tips om hier goed mee om te gaan. Een ander instrument dat ontwikkeld werd, heeft tot doel om scholen te helpen een kostenvriendelijk schoolbeleid te ontwikkelen. Ook over drempels in de kinderopvang werd nagedacht.

Momenteel heroriënteren we onze werking richting secundair onderwijs. We trekken de werkgroep “Kansen voor jongeren” en verkennen wat we in de secundaire scholen kunnen betekenen. 

Jouw takenpakket
- Je trekt (samen met een collega) een werkgroep 'kansen voor jongeren' binnen Sint-Niklaas die initiatieven uitwerkt om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. 
- Je voert (samen met een collega) een onderzoek uit wat Samenlevingsopbouw voor het secundair onderwijs in sint-Niklaas kan betekenen. je bevraagt scholen, ouders en andere relevante betrokkenen en giet de resultaten in een rapport.

Functieprofiel

We verwachten van jou volgende kerncompetenties:Basishouding
- Organisatie-identificatie
- Mensgerichtheid
- Betrouwbaarheid
- Flexibiliteit
- Samenwerking
- Stakeholder-gerichtheid
- Discretie en integriteit

Persoonlijke effectiviteit
- Zelfreflectie en -ontwikkeling
- Assertiviteit
- Resultaats- en procesgerichtheid
- Plannen & organiseren
- Kunnen omgaan met stress

Agogische gerichtheid
- Empowerend werken
- Mensen individueel versterken

Maatschappelijke gerichtheid
- Omgevingsgericht ondernemerschap
- Netwerken
- Politiek handelen
- Innovatief handelen

Functievereisten

- Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste
- Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring
- Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job
- Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van de maatschappelijk kwetsbare ouders met schoolgaande kinderen
- Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef
- Kennis van en ervaring met de onderwijswereld is een troef
- Wonen in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt
- Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist

Aanbod/arbeidsvoorwaarden

- Een voltijds contract van bepaalde duus (6 maanden vanaf datum van indiensttreding)
- Een boeiende en afwisselende job
- Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01)
- Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO's afgesloten binnen de sector samenlevingsopbouw
- Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit
- Haard-en /of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie
- Gunstige verlofregeling
- Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld
- Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega's die elders projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk. 

Procedure van aanwerving

- Je bezorgt een gemotiveerde brief en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be en dit uiterlijk tegen zondagavond 8 maart 2020
- Op dinsdag 10 maart 2020 maakt de selectiecommissie een keuze uit alle kandidaten op basis van de sollicitatiebrieven.
- Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte presentatieopdracht (10-tal minuten) die je aan de hand van een PowerPointpresentatie aan de selectiecommissie mondeling zal moeten toelichten. 
- Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op vrijdagnamiddag 13 maart 2020.
- Indiensttreding: zo snel als mogelijk.

Details Meer informatie Werkgever

Abingdonstraat 99
9100  Sint-Niklaas


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.