1 sociaal werker- 19u per week (contract van bepaalde duur) te Brussel

Les SSQ1030 - WMW1030 Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Zoekt 1 sociaal werker (M/V/X) - 19 h/ week – contract van bepaalde duur tot 31/12/2020

Beschrijving van de dienst :

Vzw Wijkmaatschappelijk Werk 1030 is een bicommunautair Centrum voor Algemeen Welzijnswerk dat aan elke persoon die erom vraagt een eerste onthaal, een analyse van de situatie, een doorverwijzing, een begeleiding en opvolging ter versterking van de sociale banden en een betere toegang van de pers oon tot de collectieve voorzieningen en zijn fundamentele rechten bevordert door een beroep te doen op zijn persoonlijke vaardigheden via collectieve, gemeenschappelijke of individuele acties.

Missies van de organisatie :

Wij kmaatschappelijk Werk 1030 wil door middel van individuele en collectieve sociale acties :

- Strijden tegen alle vormen van verarming en discriminatie

- De sociale en financiële autonomie aanmoedigen

- Het sociaal weefsel van de wijk versterken

- Bewoners bij elkaar brengen voor een collectiev e verdediging van hun rechten

- Deelnemen aan de verschillende netwerken en coördinaties die actief zijn in de b uurt

Uw functie :

- Sociale permanenties verzekeren die gericht zijn op huisvestingsproblematieken , in samenwerking met de Huurdersunie.

- Instaan voor sociale begeleiding van huurders die gehuisvest zijn door een SVK

- Sociale collectieve acties ontwikkelen met groepen kandidaat - huurders en mensen die geherhuisvest zijn

Vereist diploma : In het bezit zijn van een diploma Sociaal Werk

Vereiste capaciteiten :

- Je bent luistervaardig, empathisch, en hebt een open houding.

- Je bent bereid om samen te werken in team en met andere organisaties en structuren

- Je bent communicatievaardig en hebt redactionele en relationele kwaliteiten

- Je durft jezelf in vraag te stellen en kan je gemakkelijk aanpassen aan verschillende situaties en doelgroepen

- Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid

- Je hebt een zeer goede kennis van het Frans

Ons aanbod :

- Onmiddelijke indiensttreding

- Deeltijds contract van bepaalde duur , eventueel te combineren met andere halftijds e vacature

- Loonschaal volgens barema (PC 330.02) en een va s t en regelmatig uurrooster

- Een dynamische en ondersteunde werkomgeving

- Bijscholingsmogelijkheden

Aanwerving op 1 oktober 2019

Stuur uw kandidatuur naar Patrick Masureel - voorzitter van de VZW

info@ssq-wmw.be

voor 28/8/’19

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@ssq-wmw.be
    met referentie T.a.v Patrick Masureel
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
  • 02/2100070 of 71
Werkgever
Schaarbeek (Brussel)
poststraat 156
1030  schaarbeek