1 teamcoördinator (m/v/x) - 1 VTE

Contract onbepaalde duur – onmiddellijke indiensttreding

Takenpakket

° Je bent trekker van inhoudelijke processen (stimuleren van reflectie over visie)
° Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van de medewerkers van het team wonen
° Je bent verantwoordelijk voor de coaching en ondersteuning van het opbouwwerkteam wonen
° Je legt verbinding tussen de projecten en de inhoudelijke kaders van de organisatie

Als teamcoördinator vorm je samen met de algemeen coördinator, je collega-teamcoördinatoren en de zakelijk coördinator een coördinatieteam dat instaat voor de strategische beleidsvoering van de organisatie.

Functieprofiel

Kennis en inzichten

• Je bent vertrouwd met de werkwijze van Samenlevingsopbouw: agogische procesbegeleiding en politieke beleidsbeïnvloeding
• Je hebt inzicht in planmatig en doelgericht werken
• Je kent de leefwereld van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie
• Je hebt inzicht in situationeel leidinggeven (aansturing en coaching)
• Je kan organisatorische processen trekken
• Je bent een echte netwerker: je weet professionele relaties te onderhouden met samenwerkingspartners en mogelijkheden aan te grijpen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.
• Je hebt een goede kennis van het Frans
• Je kent en hebt inzicht in de Brusselse context
• Je bent vertrouwd met de Brusselse woonproblematiek

Competenties

• Je kan heldere, concrete en realistische verwachtingen formuleren
• Je kan prioriteiten stellen en helpt mensen om de juiste focus te houden.
• Je bent in staat om te delegeren en vertrouwen te geven aan mensen
• Je hebt strategisch inzicht en denkt toekomstgericht
• Je kan goed om met verandering en durft beslissingen te nemen.
• Je bent goed in het managen van een creatief proces om tot innovatie te komen
• Je kan medewerkers motiveren en bent in staat hen actief te betrekken
• Je bent in staat daadkrachtig op te treden als het nodig is
• Je kan inwerken op groepsdynamiek en slaagt erin om de samenhang in een team te bewaren
• Je kan functioneringsgesprekken voeren

Aanbod

Contract: onbepaalde duur – 1 VTE (38 u/week).

Diplomavereisten: hoger onderwijs (bachelor/master)

Verloning: barema L1 (relevante ervaring wordt in aanmerking genomen) conform PC 329.01, terugbetaling woon-werkverkeer, extra verlofdagen bovenop de wettelijke vakantie- en feestdagen

Bijkomende informatie / procedure:

Motivatiebrief + CV via e-mail bij angela.vandewiel@samenlevingsopbouw.be. Deadline om te solliciteren is 1 maart 2019.

Na een eerste selectie van de brieven, wordt een beperkt aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op 12 en/of 13 maart.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Angela van de Wiel, algemeen coördinator Samenlevingsopbouw Brussel: angela.vandewiel@samenlevingsopbouw.be of 02 203 34 24

Details Meer informatie Werkgever
Samenlevingsopbouw Brussel vzw
Henegouwenkaai 29 bus 3
1080  Brussel