2 begeleiders buitenschoolse kinderopvang

De job in het kort

Zin om dagelijks leuke opvang te verzorgen voor kinderen? Buitenschoolse kinderopvang Kadee zoekt begeleiders!

Je staat onder andere in voor het onthaal van ouders en kinderen en bezorgt hen de nodige informatie. Je houdt het register bij van de aanwezige kinderen. Daarnaast werk je mee de dagelijkse programmatie uit in de vorm van groepsgerichte activiteiten.

De veiligheid van de kinderen is voor jou een belangrijk aandachtspunt. Je kan gepast reageren bij onregelmatigheden en signaleert die aan de locatieverantwoordelijke.

Je neemt constructief deel aan het teamoverleg en brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening.

En bovenal... Je maakt graag plezier met onze kinderen!

 

Stad Lier zoekt 2 begeleiders om onmiddellijk te starten en meerdere begeleiders om in dienst te komen in 2020. Wie slaagt en niet onmiddellijk start, komt terecht op een werfreserve voor de volgende 2 jaar. 

Voorwaarden

Je bent medisch geschikt voor de functie en hebt kennis van de Nederlandse taal.

Daarnaast ben je houder van één van deze diploma’s, certificaten of attesten:

-       het derde jaar van de derde graad ‘kinderzorg’ (BSO)

-       de opleiding ‘begeleider buitenschoolse opvang’ van het volwassenenonderwijs (BSO)

-       het derde jaar van de vierde graad ‘verpleegkunde’ (BSO)

-       het tweede jaar van de derde graad ‘sociale en technische wetenschappen’ (TSO)

-    het tweede jaar van de derde graad ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ (TSO)

-    het tweede jaar van de derde graad ‘gezondheids- en welzijnswetenschappen’ (TSO)

-    het derde jaar van de derde graad ‘internaatswerking’ (TSO)

-    het derde jaar van de derde graad ‘leefgroepenwerking’ (TSO)

-    de opleiding ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ van het volwassenenonderwijs (TSO)

-    cursus ‘verantwoordelijke kinderopvang’, georganiseerd door VIZO in Syntra-centra, op voorwaarde dat de module ‘begeleider buitenschoolse opvang’ geïntegreerd is in de cursus

-    titel van beroepsbekwaamheid ‘begeleider buitenschoolse opvang’ (een ‘ervaringsbewijs’) zoals vermeld in het decreet van 30 april 2004 over het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

-    opleiding ‘begeleider buitenschoolse opvang’, gefinancierd door VDAB, gegeven door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie: VCOK of VDKO

-    bachelor kleuter-, lager of secundair onderwijs

-    …

Twijfel je of je diploma in aanmerking komt? Kijk op de website van Kind en Gezin of neem eventueel contact op met het departement Personeel via tel. 03 491 61 24.

Aanbod

Stad en OCMW Lier bieden je een uitdagende, deeltijdse job (19 uur/week) van onbepaalde duur.

Je werkt in een wisselend uurrooster voor en na schooltijd.

Weddeschaal D1-D3:

-    Basiswedde in trap 0: 945,90 euro bruto/maand

-    Basiswedde in de 10de weddetrap: 1066,81 euro bruto/maand

-    Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de gezinstoestand.

Alle relevante beroepservaring wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit.

Het salaris wordt aangevuld met heel wat extra voordelen:

-          Maaltijdcheques van 6 euro

-          Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer

-          Fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer

-          Gratis hospitalisatieverzekering

-          35 halve dagen verlof

-          Gunstig aanvullend pensioen

Hoe solliciteren?

Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op donderdag 26 september 2019 via het online formulier op www.lier.be. Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en een kopie van je diploma op te laden. Voor meer informatie kan je terecht bij Katleen Machiels, departement personeel, tel. 034916124 of via jobs@lier.be.

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Niveau D1-D3
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Stad en OCMW Lier
Paradeplein 2
2500  Lier