4/5e Woningbegeleiders (opvoeders - leefgroepsbegeleiders) - regio Ninove

Selectieprocedure

Schoonderhage vzw organiseert een selectieprocedure voor de onmiddellijke aanwerving van 4/5e woningbegeleiders voor Home Aardeweg te Outer, Home 14 te Pollare en Home Norbertijnen te Ninove.

Voor meer info m.b.t. de woningen: https://www.schoonderhage.be/wonen/

 

Functiecontext

Schoonderhage is een vereniging die voorziet in opvang en huisvesting van volwassenen met een mentale beperking.  Schoonderhage is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

De dagcentra bieden dagopvang van maandag tot vrijdag en zijn bestemd voor mensen die nog terechtkunnen in hun thuissituatie. In het dagcentrum nemen de dagverblijvers deel aan een bezigheidsprogramma met een brede waaier van activiteiten.

De woningen voorzien in permanente huisvesting en zijn bestemd voor mensen die geen thuis meer hebben of niet meer (dagelijks) naar huis kunnen om reden van sociale of medische aard. Overdag zijn de mensen van het bezigheidshome ingeschakeld in het bezigheidsprogramma van het dagcentrum. Buiten de ‘werkuren’ doen zij wat in de zogenaamde valide wereld als gangbaar geldt: tv-kijken, uitstap, film, winkelen, kapper, sport,....

Schoonderhage is een organisatie waar integratie centraal staat, m.a.w. een organisatie die de bewoners een zo genormaliseerd mogelijk leven aanbiedt in onze maatschappij. Hierbij sluiten ook de begrippen kleinschaligheid, integratie en scheiden van wonen en werken aan.

De verschillende entiteiten van Schoonderhage werken gedecentraliseerd, de administratieve diensten en directie werken overkoepelend vanuit de administratieve zetel in Pollare.

Meer info met betrekking tot Schoonderhage en de visie van Schoonderhage is terug te vinden op www.schoonderhage.be.

 

Functieomschrijving

Als woningbegeleider zorg je voor een warme, huiselijke sfeer waarbinnen het fysisch en psychisch welzijn van de bewoners gewaarborgd wordt. Je werkt nauw samen met je collega-begeleiders, de ortho-agoog en woningverantwoordelijke en onderhoudt contacten met het netwerk van de bewoners.

De functie van woningbegeleider omvat volgende kernopdrachten en deeltaken:

-          Agogiek: je handelt doelbewust en doelgericht zodat alle bewoners de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontplooien en ontwikkelen

 •    kennis hebben van het handelingsplan, dit mee opstellen en aanpassen, er naar handelen
 •    observeren en rapporteren
 •    interesse hebben in de leefwereld van de bewoners

-          Medische opvolging & verzorging: je bewaakt de psychische en fysische gezondheid van de bewoners

 •    bijhouden van dagrapportage, medisch dossier,… via digitaal bewonersdossier
 •    begeleiden en opvolgen van interne & externe doktersconsultaties
 •    instaan voor de dagelijkse verzorging van de bewoners, in samenwerking met verpleging-aan-huis

-          Huishouden runnen : je creëert een huiselijke sfeer voor de bewoners waarbij een goed evenwicht wordt bewaard tussen huishoudelijke taken en ontspanning

 •    samen inrichten van leefruimtes en kamers
 •    in samenwerking met logistiek personeel zorgen voor algemene orde en netheid
 •    aankopen en koken van gezonde maaltijden, opvolgen van was & strijk
 •    gepaste uitstappen organiseren op maat van de bewoners
 •    richtlijnen inzake veiligheid kennen (brandveiligheid, voedingsvoorschriften,…)

-          Samenwerking: je werkt constructief samen met alle interen en externe actoren i.f.v. een uniforme begeleiding van de bewoners

 •    actief deelnemen aan de teamvergadering  en werkgroepen
 •    constructief meedenken en -werken aan de werking van het team & de organisatie
 •    onderhouden van goede contacten met externe actoren (netwerk bewoner, externe diensten,…).

Functieprofiel

Je hebt een hart voor onze bewoners en kan je vinden in de visie van Schoonderhage.

Je bent bereid om dag-, avond-, nacht- en weekendwerk te presteren.

Ervaring in het werken met volwassenen met een mentale beperking en meer specifiek met een nursing, GES- of ASS-doelgroep is een pluspunt.

 

Aanbod

Wij bieden een 4/5e contract van bepaalde duur aan van 1 jaar aan, met optie op een contract onbepaalde duur mits positieve evaluaties. We voorzien een zo snel mogelijke datum van indiensttreding.

De verloning wordt bepaald o.b.v. de barema’s van PC 319.01 (max. opvoedend personeel klasse 1).

Schoonderhage is een organisatie in volle groei, waar wordt geïnvesteerd in medewerkers: kansen bieden en ontplooiing stimuleren zijn sleutelbegrippen. Er worden dan ook voldoende vormingsmogelijkheden aangeboden, zowel individueel als in groep.

Binnen Schoonderhage staan ervaren, geëngageerde en hulpvaardige collega’s klaar, die solidair samenwerken in een aangename werkomgeving. Solidair samenwerken, oprecht zijn en zorgzaam zijn, vormen de kerncompetenties voor alle medewerkers.

 

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten sturen een motivatiebrief en uitgebreid curriculum vitae voor 30/9/2019:

bij voorkeur per mail naar hanne.vanasbroeck@schoonderhage.be

of per post: Schoonderhage VZW

    t.a.v Hanne Van Asbroeck

    Schuitstraat 16

    9401 Pollare

Voor bijkomende inlichtingen kan u telefonisch contact opnemen: 054/31 07 86

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: volgens barema's PC 319.01 (max opvoeder klasse 1)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij hanne.vanasbroeck@schoonderhage.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Home Aardeweg (Outer), Home Norbertijnen (Ninove), Home 14 (Pollare)
Schuitstraat 16
9401  Pollare