7 DOSSIERBEHANDELAARS Zorg en Gezondheid

 

Voel jij je thuis binnen een organisatie die het leven en welzijn van elke Vlaming vooropstelt? Wil je meer dan louter administratief werk en hou je ervan om dossiers van A tot Z op te volgen?  Werk je daarnaast graag samen met collega’s en voel je je thuis binnen een gedigitaliseerde werkomgeving? Kan je tot slot ten laatste op 1/12/2018 in dienst treden?

Dan ben jij de dossierbehandelaar die wij zoeken!

Zorg en Gezondheid zoekt momenteel 6 dossierbehandelaars bij de Vlaamse Zorgkas voor het opvolgen van aanvragen voor zorgbudgetten, dossiers van mobiliteitshulpmiddelen en residentiële ouderenzorg. Daarnaast zoeken we ook 1 dossierbehandelaar bij het team thuiszorg voor het opvolgen van de erkenningsaanvragen en -dossiers van thuiszorgvoorzieningen.

Ben je een schoolverlater en/of heb je nog geen voorkennis binnen het domein van welzijn en gezondheid? Geen probleem! Je verwerft de nodige kennis en kunde door een training-on-the-job, eventueel aangevuld door cursussen buitenshuis. 

 

Profiel

            

Diploma

 • Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:  https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 .
 • Een professionele bachelor in een  administratieve richting of in een richting in de welzijns- of gezondheidszorg is een pluspunt.
 • Je kunt ook deelnemen aan de selectie  als je binnenkort afstudeert en ten laatste op 1/11/2018 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

 

Ervaring

 • Ervaring met  dossierbehandeling is een pluspunt.
 • Ervaring of affiniteit met de  welzijns- of gezondheidssector is een pluspunt.

 

Technische competenties

 • Kennis over de organisatie en de regelgeving of je bent bereid deze op korte termijn aan te leren
 • Goede kennis van het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling
 • Kennis van het Frans en/of Engels is een pluspunt
 • Vlot werken met IT-applicaties (goede kennis van Word, Excel, Outlook) en internet. Daarnaast ben je bereid om de specifieke IT-toepassingen die binnen Zorg en Gezondheid gebruikt worden, snel aan te leren.

                                


                       

Aanbod

            

 • Je krijgt een contract van  bepaalde duur voor 1 jaar. Dit contract kan met 1 jaar verlengd worden.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat  vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je  35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Na een inwerkperiode is er de mogelijkheid tot  telewerken met een maximum van 2 dagen/week
 • Je  woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je  hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen  maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag, 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de  salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal €2.326,03 (bruto maandsalaris met 0 jaar relevante ervaring, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op  www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
Details Meer informatie Werkgever

Koning Albert II-laan 35
1030  Brussel