ADJUNCT-COÖRDINATOR OPVANGCENTRUM SCHERPENHEUVEL (m/v)

Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties, actief in 200 landen op het gebied van dringende noodhulp, heropbouw en ontwikkeling. In eigen land begeleiden wij vluchtelingen.
Sinds 2015 beheert Caritas International en Caritas Vlaanderen een opvangcentrum voor asielzoekers in Scherpenheuvel. Het opvangcentrum biedt 144 asielzoekers van verschillende nationaliteiten een tijdelijke thuis waar zij recht hebben op materiële hulp, medisch en sociaaljuridische begeleiding en toegang krijgen tot activiteiten en opleidingen.
Op dit moment, zijn wij op zoek naar een "adjunct- centrumcoördinator" (m,f)

Hoofdtaken
- Samen met de centrumcoördinator de goede werking van het opvangcentrum verzekeren;
- Zorgen voor de opvolging van het opgestelde beleidsplan en budgetten : vertalen naar een werkbaar kader voor de medewerkers en de bewoners en organiseren van de dagelijkse werking;
- Toekijken op het onderhoud van het gebouw en het beheer van de voorraden;
- Verantwoordelijk voor de opvolging van een aantal deelgebieden in de werking die verdeeld worden in overleg met de coördinator waaronder de organisatie van de materiële hulp, veiligheid en preventie, vrijwilligerswerking, opvolging psychosociale ondersteuning, sociaal-juridische begeleiding, medische dienst en activiteitenwerking;
- Rechtstreeks aansturen van een aantal medewerkers, hen coachen en evalueren en zorgen voor de verdeling en opvolging van de taken;
- Aanspreekpunt zijn voor een aantal externe contacten en zorgen voor het opzetten en onderhouden van een actief netwerk met relevante organisaties en personen;
- Deelnemen aan multidisciplinair overleg en coördinatievergadering : rapportages, analyses en adviezen over het opvangproject;
- Vervangen van de centrumcoördinator bij afwezigheid.

Profiel
 Hogere opleiding, bv Master of Bachelor in sociale wetenschappen of gelijkaardige ervaring;
 Ervaring in opvang- en vluchtelingenproblematiek;
 Kennis van het sociaal netwerk, sociale wetgeving en/of vreemdelingenwetgeving;
 Enkele jaren ervaring met leidinggeven met visie en overtuigingskracht;
 Kennis van coaching technieken;
 Sterke teamspeler;
 Nederlandstalig, met goede kennis van het Engels en het Frans. Andere talen zijn een sterke troef;
 Dynamisch, enthousiast, moeiteloos beheren van conflicten en stress-situaties;
 Goed georganiseerd;
 Communicatief, luisterbereid, verdraagzaam en empathisch;
 Beheersing van informatica en vermogen om te werken met moderne communicatie- en beheerssystemen;
 Bereid één keer per week van 12u tot 20u te werken en buiten de bureau-uren telefonisch bereikbaar zijn (noodgevallen);
 Rijbewijs B.

Interesse ? e-mail uw kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling „Adjunct-coördinator" voor 31 mei 2019 naar cv@caritas.be (*).

Ons Aanbod ? CARITAS biedt een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een warm en dynamisch team. U kunt rekenen op een markt conform salaris en voordelen.

(*) De kandidaten die niet voor eind juni worden gecontacteerd , zijn helaas niet weerhouden voor deze vacature.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij cv@caritas.be
    met referentie Adjunct-Coördinator
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Scherpenheuvel
Rozenstraat 17
3270  Scherpenheuvel