Adjunct-Verantwoordelijke (m/v/x)

 

ACTIRIS werft aan!

Adjunct -verantwoordelijke (m/v/x)

Wie zijn wij?

Actiris is een Brusselse overheidsdienst en een van de belangrijkste spelers op het vlak van tewerkstelling. Elke dag helpen onze 1.500 medewerkers de werkzoekenden om werk te vinden en de werkgevers om gemotiveerd en bekwaam personeel aan te werven. Hiervoor werken we intensief samen met de VDAB-Brussel en Bruxelles Formation. We maken actief gebruik van de tewerkstellingsprogramma's.

Context

De dienst Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (B-AZW) van ACTIRIS begeleidt en ondersteunt werkzoekenden in hun zoekactie naar werk.

Het Nederlandstalige team van de dienst bestaat uit 9 consulenten.

De consulenten van de dienst BAZW ondersteunen en coachen werkzoekenden in het exploreren van hun vaardigheden en competenties door het opstellen van een bilan. Ze begeleiden de werkzoekenden bij het opstellen van een doeltreffend cv en sollicitatiebrief en verstrekken  informatie over de andere werkinstrumenten voor het zoeken naar werk alsook over de verschillende beroeps- en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast worden ook oriënterende gesprekken en onderzoeken (psychotechnische proeven) uitgevoerd en worden eveneens sollicitatietrainingen in groep gegeven.

Verantwoordelijkheden

Als teamverantwoordelijke sta je in voor de ontwikkeling van de succesvoorwaarden van het team, zodat er op aanzienlijke wijze kan worden bijgedragen aan de opdrachten en resultaten van Actiris.

- Je vertaalt de voor de dienst bepaalde strategie in verschillende actieplannen en voert ze uit naargelang hun prioriteit.

- Je coördineert en prioriteert de activiteiten van het team met het oog op een doeltreffende en doelmatige actie.

- Je zorgt ervoor dat het team en zijn leden reschikken over de bronnen en middelen die nodig zijn om hun opdrachten uit te voeren

- Je volgt op en ondersteunt de medewerkers en voert in dat kader gesprekken (functie-, opvolgings-, evaluatie-, herkaderings- en exitgesprekken)

- Je vertegenwoordigt het departement en de diensten mbt de materies die onder je bevoegdheid vallen en dat zowel binnen als buiten de instelling.

- Je anticipeert op de mogelijke gevolgen die je beslissingen kan meebrengen voor andere diensten, je overlegt over je beslissingen en communiceert op een constructieve manier.

- Je handelt conform de managementcultuur van de organisatie ("charter van de Manager")

 

Gewenst profiel

Je hebt een diploma Master in de Psychologie en vult dit aan met enkele jaren ervaring in een sociale en/of klinische context en een eerste ervaring in het leiden van een team.

- Je bent in staat zelfstandig te werken

- Je kunt goed samenwerken met anderen en draagt actief bij tot het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

- Je bent capabel om je gesprekspartner te helpen en te ondersteunen om zijn doelstelling te bereiken of zich professioneel te ontwikkelen.

- Je bent in staat om met de beschikbare middelen een ze goed mogelijk resultaat te bereiken, binnen een vastgelegde termijn

- Je maakt doordacthe keuzes obv beschikbare informatie en neemt je verantwoordelijkheid op.

- Je bent in staat om je manier van zijn, je handelen en je prioriteiten aan te passen naargelang de personen, de situaties en naargelang onvoorziene omstandigheden.

 

- Je hebt kennnis van het Brusselse landschap wat betreft socio-professionele inschakeling

- Je hebt een affiniteit met de grootstedelijke tewerkstellingsproblematieken

- Je bent vertrouwd met technieken en methodieken van coaching en management

- Kennis van de tweede gewesttaal wordt beschouwd als een troef

 

Actiris selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie. Om deze aan te vragen, nodigen we u uit om het formulier Handi Inclusie aan uw sollicitatie toe te voegen.

 

Actiris biedt je een waardevolle werkomgeving en de volgende voordelen:

- Toepassen van ons gelijkekansenbeleid, respect, samenwerking en oplossingsgerichtheid.

- Een evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij 35 verlofdagen, glijdend uurrooster en occasioneel de mogelijkheid om van thuis te werken.

- Een investering in uw professionele ontwikkeling via opleidingen die op uw functie en uw behoeften zijn afgestemd (11 dagen per jaar).

- Werken bij een duurzame werkgever: passief en modern gebouw, makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en een stimulering van het begruik van het openbaar vervoer en de fiets: gratis abonnement (Villo, MIVB, De Lijn, NMBS), fietsvergoeding, uitlenen van elektrische fietsen enz.

- Een aangenaam en stimulerend kader: een restaurant met een gevarieerd menu, een sportzaal, yoga- en zumbalessen.

- Sociale en medische voorzieningen zoals de organisatie van opsporingscampagnes, de tussenkomst in bepaalde medischekosten, een hospitalisatie- en tandzorgverzekering.

- Voordelen voor kinderen: Sinterklaas-cheques en -feest, kinderopvang voor zieke kinderen, premie voor vakantieactiviteiten.

- Initiatieven rond deeleconomie (bibliotheek, uitleendienst voor de divers materiaal enz.), culturele activiteiten aan een verlaagde prijs enz.

 

Arbeidsovereenkomst en verloning

- volstijds contract van onbepaalde duur

- bruto maandloon van min. 3241,51€ met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring bij de indiensttreding te laten erkennen

- een eindejaarspremie

- maaltijdcheques twv 8€

- eventuele maandelijkse tweetaligheidspremie van 340€ tot 450€ bruto

 

Interesse?

 

Stuur je kandidatuur (CV+motivatiebrief) t.a.v. Collin Koolenbrander via ckoolenbrandercv@actiris.be en vermeld de titel van de functie in je mail.

In de loop van de procedure en ten laatste voor de aanwervingsdatum moeten de volgende documenten worden bezorgd:

 •          Kopie van het diploma (+ officieel gelijkwaardigheidsattest vereist wanneer diploma behaald is in een land buiten het BENELUX)
 •          Een uittreksel uit het strafregister
 •          Attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien

 

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij ckoolenbrandercv@actiris.be
  met referentie Adjunct BAZW
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Actiris
Sterrenkundelaan 14
1210  Brussel