Administrateur (m/v/x)

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen werft aan:

Een Administrateur (m/v/x)
voor zijn secretariaat in Brussel.
Voltijds, contract van onbepaalde duur.

U organiseert en geeft leiding aan een secretariaat van op termijn een 20-tal personen. U coördineert het strategisch plan en de jaarplannen. U staat in voor het personeelsbeleid, het financieel beleid, de verzekeringen, enz. U onderhoudt goede contacten met externe diensten.

U vindt meer informatie én het formulier dat u verplicht bent te gebruiken bij uw kandidaatstelling vindt u op onze website. Indiening van de kandidaturen tegen ten laatste 22/09/2019 om 24:00 uur.

CTRG, Leuvenseweg 48/2, 1000 Brussel – www.ctrg.belgium.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: tussen 5.564,84 € en 7.486,70 €
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij admin@ctrg.belgium.be
    met referentie 2019 02 CTRG NL
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Leuvenseweg 48
1000  Brussel