Administratief assistent (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Doel

U verzorgt een veelheid aan uitvoerende administratieve taken ter ondersteuning van een dienst om het algemene functioneren ervan te optimaliseren.

Context

Het centrum heeft een capaciteit van 229 bewoners en er werken 47 personeelsleden.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…

Als administratief assistent werkt u binnen de administratieve dienst, deze bestaat uit 4 medewerkers waaronder 1 diensthoofd (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

Inhoud

U werkt verslagen, brieven, nota’s en instructies uit als ondersteuning van de dienst.

U bereidt dossiers voor volgens de gegeven aanwijzingen en volgt ze verder op.

U behandelt briefwisseling, u klasseert alle relevante documenten en zorgt dat ze eenvoudig en snel beschikbaar zijn voor verder gebruik. U beheert gegevens in databases.

U zorgt mee voor een correcte communicatie tussen de dienst en andere interne en externe personen en diensten, u beheert binnenkomende en uitgaande informatie op een gestructureerde manier. U verwijst mensen door en stelt informatiebrochures ter beschikking.   

U beheert de mee agenda en de planning, u legt afspraken vast en helpt bij de organisatie van vergaderingen.

U ontvangt bezoekers en zorgt voor de praktische voorbereiding van vergaderingen (accommodatie, materiaal).

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: U wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.030 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij valerie.zyde@fedasil.be
    met referentie 9031/296
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Centrum voor Asielzoekers, Poelkapelle
Kartuizersstraat 21
1000  Brussel