Administratief deskundige voor de cel

Als lid van de Cel “Gender & Werk” zal de administratief deskundige meewerken aan de acties van het Instituut met het oog op het coördineren van onderzoek rond werkgerelateerde thema’s (al dan niet statistisch) en het valideren van de resultaten daarvan; het uitwerken van nieuwe instrumenten voor het bedrijfsleven en het verzamelen van bestaande goede praktijken die inspiratie kunnen brengen voor organisaties die een genderbeleid willen uitwerken.

De administratief deskundige zal hiervoor :

  • de collega’s bijstaan bij het beheer van het onderzoeksproces binnen het Instituut én het secretariaat van de projecten en van begeleidingscomités te verzorgen.
  • kwalitatieve en kwantitatieve gegevens opzoeken en deze op een correcte manier presenteren.
  • documenten en informatie verzamelen en voorbereidend werk doen voor het opstellen van adviezen en aanbevelingen.
  • de collega’s bijstaan bij het valideren van onderzoeksresultaten, i.c. bij de organisatie van studiedagen en seminaries, en bij het opvolgen van de publicaties van de Cel “Gender & Werk” (onderhouden van contacten met vormgevers en drukkers en nalezen van drukproeven).
  • instaan voor het onderhoud van de rubrieken onderzoek en statistieken op de website van het Instituut.
Details Meer informatie Werkgever
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070  Brussel