Administratief medewerker voor de vereniging VeBeS Regio Antwerpen - Limburg

 • Wie zijn wij?

o Blindenzorg Licht en Liefde vzw, actief in gans Vlaanderen, neemt ook een ondersteuning op zich van de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde (VeBeS). Met o.a. deze functie doen we ons best om bv. de administratieve last van hun werking te helpen dragen.
o VeBeS vzw is een ledenvereniging die een lotgenotengemeenschap bouwt tussen blinde en slechtziende mensen in Vlaanderen. Heel wat lotgenoten-activiteiten worden georganiseerd met diverse inslag (cultureel, ontspannend, educatief, ed.) VeBeS neemt ook verantwoordelijkheid op het vlak van de behartiging van de belangen van deze mensen.
Het bestuur bestaat uit blinde en slechtzienden die vanuit hun ervaringsdeskundigheid ook actief een plaats opnemen in onze diverse samenleving.

 • Functie

Administratief medewerker voor de vereniging

o Ondersteuning van het bestuur van de regio's bij de administratie die gepaard gaat met de ledenadministratie.
o Ondersteuning van het bestuur van de regio's bij de administratie die gepaard gaat bij het organiseren van lotgenotenactiviteiten.
o Telefonisch onthaal bij de "VeBeS"-lijn: contactpunt voor de leden.
o Je helpt mee aan de tussentijdse stappen in de redactie van een tijdschrift.
o Je ondersteunt op administratief vlak vrijwillige bestuurders.
o Opnemen van taken in het team van VeBeS-medewerkers die Vlaams-breed worden georganiseerd (bv. permanentie telefonisch onthaal)

Plaats in het organigram
o De administratief medewerker Vereniging wordt aangestuurd door de coördinator van de VeBes-medewerkers.
o De voorzitter van het regionaal bestuur heeft een functionele bevoegdheid.
o De coördinator op zich rapporteert aan de netwerkdirectie .

Ondersteuning
o De administratief medewerker wordt ondersteund door de coördinator van de VeBeS-medewerkers, die op haar beurt wordt ondersteund door de netwerkdirecteur.

 • Wij vragen:

o Een diploma van minstens secundair onderwijs
o Elders verworven Kennis (EVK) en dito competenties (EVC) op het vlak van administratief werk, gebruik van de computer, telefonisch onthaal wegen door.
o Je kan je inleven in de ideeën, wensen van het aansturende bestuur.
o Je hebt een rustig karakter, bent geduldig.
o Je ben een goede communicator, dus luisteraar en je maakt je helder, duidelijk in klare taal.
o Je kan verbinden, bent loyaal en werkt graag samen
o Je hebt een zekere stressbestendigheid, bent wendbaar en flexibel
o Je bent bereid bij te leren.
o Je hebt een probleemoplossend gerichtheid.
o Je kan vlot overweg met PC (Excel, Word, Windows)
o Je ben bereid om je tussen het "vlaamsoogpunt" Antwerpen, het "vlaamsoogpunt" Overpelt en het "vlaamsoogpunt" Hasselt te verplaatsen

 • Wij bieden:

o Verloning op niveau van de bedrijfs-cao volgens diploma/bewijsbare competenties en relevante anciënniteit met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques)
o Ondersteuning in een team van collega's
o Bijscholingskansen.
o Laptop.
o Standplaats: naargelang woonplaats te bepalen.

 • Gelieve te solliciteren:

o alleen per e-mail gericht aan de heer Jan de Smedt netwerkdirecteur op het adres desmedt.jan@lichtenliefde.be
o met korte motivatie
o met bondig CV
o tegen ten laatste vrijdag 25 mei 2018

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij desmedt.jan@lichtenliefde.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Blindenzorg Licht en Liefde vzw
Oudenburgweg 40
8490  Varsenare