Administratief verantwoordelijke

Functieomschrijving

Administratief en financieel beheer van het sociaal verhuurkantoor, debiteurenbeheer, financiële planning en rapportering, aanspreekpunt voor financiële of administratieve vragen van collega’s, huurders en eigenaars, innen en betalen van huurgelden, voorbereiding en verslaggeving raad van bestuur en algemene vergadering, registreren van huurcontracten,…

Profiel

Aanwervingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor diploma)
 • Eveneens beschikken over minstens 4 jaar relevante werkervaring

Competenties

 • Punctueel handelen
 • Betrokken zijn en kwalitatief handelen
 • Initiatief nemen
 • Vindingrijk in het zoeken naar oplossingen
 • Communicatievaardigheid – effectief communiceren
 • Sociaal vaardig zijn
 • Managen van taken – plannen, organiseren en coördineren
 • Planmatig werken: structuur aanbrengen bij het aanpakken van taken en problemen
 • Adviseren
 • Impact genereren
 • Rapporteren
 • Integreren en synthetiseren
 • Problemen identificeren
 • Oplossingsgericht werken

Kennis

 • (Grondige) kennis van boekhoudkundige principes
 • Basiskennis van de basiswetgeving op niveau van het bestuur
  (o.a. Kaderbesluit sociale huur, erkennings- en subsidiëringsbesluit SVK’s, decreet over het lokaal bestuur, BBC-regelgeving)
 • Grondige kennis van de specifieke wetgeving i.v.m de afdeling
  (o.a. wetgeving op de overheidsopdrachten)
 • Grondige kennis van de software van de afdeling (word, powerpoint, excel)
 • Kennis van het softwarepakket van Cipal Schaubroeck (Lima, foxboek, alfa) is een pluspunt

Gedragsvereisten

 • Loyauteit
 • Punctualiteit
 • Vriendelijk en hartelijk/positief zijn
 • Stressbestendigheid en zelfreflectie
 • Integriteit
 • Betrokkenheid en zin voor kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Onpartijdigheid
 • Een resultaatgerichte en klantgerichte instelling en goede soft skills

Aanbod

Een afwisselende job in een aangename, groeiende en professionele organisatie waar je het recht op betaalbaar en kwalitatief wonen voor kwetsbare huurders in onze regio mee kan realiseren.
Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week), onmiddellijke opstart voorzien.
Een boeiend en gevarieerd takenpakket, aantrekkelijke verloning op B4-B5 niveau aangevuld met maaltijdcheques (7 euro), fietsvergoeding, tussenkomst in openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, 1% aanvullende pensioenpijler.
Dienstreizen met de eigen wagen worden vergoed.

Wervingsreserve van 2 jaar.

Het salaris bij een welzijnsvereniging ligt op voorhand vast. Er wordt rekening gehouden met de barema’s van een lokaal openbaar bestuur. Je kan hierover dus niet onderhandelen. Relevante anciënniteit kan wel mee in rekening worden genomen.

Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, in een voltijdse functie aan index 1,7069) bedraagt € 2837,72 bruto per maand.

 

Hoe solliciteren?

Je kandidatuur kan je indienen op twee manieren:

Of je nu online of per post solliciteert, wij dienen volgende documenten van jou te ontvangen:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Een kopie van het gevraagde diploma (Bachelordiploma)
 • Een uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud)

De uiterste inschrijvingsdatum om je kandidaat te stellen, is zondag 26 mei 2019. Je dient dus uiterlijk op deze datum het bewijs te leveren dat je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: niveau B4-B5 (€ 2.837,72 bruto per maand, zonder anciënniteit)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie administratief verantwoordelijke
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Sociaal Huis Nazareth
Zwanestraat 30
9810  Nazareth