Adviescommissievoorzitter Jeugd Rode Kruis

Takenpakket

Zich intern/extern informeren

• opvolgen actualiteit

• contacten onderhouden met en aanspreekpunt zijn van vrijwilligers. Dit bijvoorbeeld via de Startdag, provinciale activiteiten, Rode Kruisfeest …

• samenwerken met manager en stafmedewerkers Jeugd Rode Kruis (heel regelmatig per mail en telefoon, maandelijks overleg, ook andere overlegmomenten afhankelijk van de noden van de organisatie en de beschikbaarheid van de betrokken partijen)

• opvolgen beleidsnota en rapportering

• deelnemen aan vergaderingen van het Interprovinciaal Werkoverleg

• deelnemen aan internationale ontmoetingen (ongeveer 1 keer per jaar)

• Jeugd (Rode Kruis) vertegenwoordigen binnen en buiten de (internationale) Rode Kruis Organisatie

Adviescommissie aansturen

• leiden van Adviescommissie en Raad van Bestuur Jeugd Rode Kruis vzw (6 à 8 keer per kalenderjaar)

• leiden van Algemene Vergadering Jeugd Rode Kruis vzw (2 avonden per kalenderjaar)

• opvolgen werkgroepen (per mail)

• formuleren van adviezen aan het Directiecomité, de gemeenschapsraad of interne werkgroepen

Lid van de Gemeenschapsraad

• deelnemen aan de Gemeenschapsraad en nationale raad (6 zaterdagen per jaar) en Jeugd Rode Kruis hierin vertegenwoordigen

• samenwerken met de andere adviescommissievoorzitters

• opvolgen van werkgroepen van de Gemeenschapsraad (per mail)

Profiel

• je hebt belangstelling voor het Rode Kruis;

• je handelt volgens de Fundamentele Beginselen van de internationale Rode Kruisverenigingen;

• je bent bereid om de vereiste opleiding en bijscholing te volgen;

• je bent bereid om op een loyale manier met alle betrokken (zowel vrijwilligers als beroepskrachten) respectvol samen te werken;

• je kan discreet en diplomatisch omgaan met de informatie die je verkrijgt;

• je hebt interesse in beleidsmatig werken;

• je bent communicatief en assertief;

• je bent tussen 18 en 35 jaar oud;

• je bent bereid het engagement op te nemen om het huidige mandaat tot einde 2020 af te ronden, nadien is dit mandaat per 4 jaar verkiesbaar.

Het is een meerwaarde om

• jeugdwerkervaring of ervaring met kinderen en jongeren te hebben;

• mobiel te zijn (bijvoorbeeld het beschikken van een rijbewijs);

• kennis te hebben van het Engels en het Frans.

 

Procedure verkiezing

Als je je kandidaat wil stellen, heb je eerst een gesprek met de Reflectiecel Gemeenschapsraad. Je meldt je voor dit gesprek aan bij Carmen Matthijsen op het emailadres vrijwilligersbeleid@rodekruis.be. De Reflectiecel geeft je een advies over je kandidatuur. Dit advies is niet-bindend.

Daarna kan je je officieel kandidaat stellen. Dit doe je door je motivatie en cv te bezorgen aan Bert (huidig AC-voorzitter Jeugd Rode kruis) op voorzitter@ac.jeugdrodekruis.rodekruis.be.

Vervolgens stel je je voor tijdens de vergadering van de Adviescommissie in de week van 16 september 2019. Tijdens die vergadering zal een beslissing genomen worden over je kandidatuur. De nieuwe voorzitter moet tot slot voorgelegd en aanvaard worden door de Gemeenschapsraad op 28 september 2019. Het mandaat start daarna.

Deadline kandidaturen: 7 september 2019

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Jeugd Rode Kruis
Motstraat 40
2800  Mechelen