ADVISEUR OMKADERD WONEN VOOR STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING

Studentenvoorzieningen ondersteunt studenten tijdens hun studie en verblijf in Leuven om zo een gelijkwaardige deelname van àlle studenten aan het hoger onderwijs te bevorderen. Om een volwaardige participatie van studenten met een fysieke functiebeperking te kunnen realiseren, bouwde de KU Leuven het concept van Omkaderd Wonen uit: studenten assisteren hun kotgeno(o)t(en) met een fysieke functiebeperking bij dagdagelijkse activiteiten, in een aangepaste woonomgeving in een universitaire residentie.
Functie

Als adviseur binnen de dienst Studentenhuisvesting sta je in voor de organisatie van deze omkaderingsgroepen, waarvoor je ook de gemotiveerde studenten zoekt en selecteert. Je ondersteunt de groepen en begeleidt ze vanuit een bredere visie op inclusie. Je staat in voor de input aan het beleid op vlak van toegankelijk wonen.

 • Je staat in voor de bekendmaking van Omkaderd Wonen t.a.v. de doelgroep en de algemene studentenpopulatie
 • Je werkt mee aan het assessment van studenten met een functiebeperking om een inschatting te maken van hun mate van zelfstandigheid op vlak van huisvesting.
 • Je rekruteert en informeert kandidaten over omkaderd wonen en je doet de selectie op basis van de motivatie van deze kandidaten.
 • Je staat in voor de samenstelling van de omkaderingsgroep op basis van de concrete noden van de te omkaderen student.
 • Je begeleidt de omkaderingsgroepen op groepsdynamisch vlak en stuurt bij waar nodig.
 • Je werkt in nauw overleg samen met collega’s van betrokken diensten.
 • Je screent studentenhuizen op hun toegankelijkheid voor studenten met een fysieke functiebeperking
 • Je adviseert Residentiebeheer en Technische Diensten om handicapsituaties  te voorkomen op basis van de ervaring in omkaderingsgroepen.
Profiel
 • Je behaalde bij voorkeur minstens een bachelordiploma, bij voorkeur in maatschappelijk werk of ergotherapie
 • Je hebt ervaring met het leven op kot, met het begeleiden van groepen en met het motiveren van vrijwilligers.
 • Affiniteit met de doelgroep van personen met een functiebeperking en een respectvolle benadering ervan is een noodzaak.
 • Je bent diplomatisch ingesteld om te kunnen optreden in conflictbemiddeling.
 • Je kan zelfstandig werken en bent een echte teamspeler.
 • Je bent bereid om regelmatig avond - en sporadisch weekendwerk te verrichten
 • Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels.
Aanbod
 • Een deeltijdse tewerkstelling van 70% voor onbepaalde duur.
 • Deze functie is gekoppeld aan een salaris in graad 4 of 5, afhankelijk van je ervaring en competenties.
 • Een boeiende job in een dynamische omgeving
Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Lore Daelmans, tel.: +32 16 37 93 51.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 01/01/2019 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: graad 4 of 5, zie ook www.kuleuvencareers.be -> arbeidsvoorwaarden
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie ATP-2018-553
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
KU Leuven, Studentenhuisvesting
Naamsestraat 80
3000  Leuven