Adviseur Vlaamse Regionale (energie, milieu en mobiliteit)

Verstrekken van adviezen aan de Vlaamse Regionale en
beïnvloeden van de besluitvorming omtrent dossiers in de domeinen energie, milieu en mobiliteit die behoren tot de interprofessionele en regionale bevoegdheden.
Dit via het inbrengen van expertise, het onderzoeken van dossiers, het voorbereiden van standpunten en onderhandelingen en mede ontwikkelen van de strategische en inhoudelijke krachtlijnen van de ACLVB.

Verstrekken van dienstverlening naar de achterban van de
ACLVB m.b.t. deze thema's, enerzijds naar onze leden via kennisbeheer binnen de nieuwe 360° dienstverlening, anderzijds naar onze afgevaardigden, militanten en eigen personeel via projectleiding over het milieuproject.

/Verrichten van beleidsvoorbereidend werk op interprofessioneel /regionaal niveau, teneinde de Vlaamse Regionale van de ACLVB te laten beschikken over de nodige informatie en bij te dragen tot de ontwikkeling van de strategische en inhoudelijke krachtlijnen van de ACLVB.

/Vertegenwoordigen van de ACLVB in regionale advies- en overlegorganen teneinde standpunten van de ACLVB te verdedigen en te verwezenlijken.

/Centrale kennisbeheerder van het domein mobiliteit in het kader van de nieuwe 360° dienstverlening.

/Projectleiding over het milieuproject. Het milieuproject of voluit het intersyndicaal milieu-initiatief is een project van de drie vakbonden, gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid. Het milieuproject is gericht op het versterken van klimaatsensibilisatie en –actie bij het personeel en achterban
van de ACLVB.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij koen.de.jaeger@aclvb.be
    met referentie Adviseur Vlaamse Regionale
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
ACLVB
Boudewijnlaan 8
1000  Brussel